Woonzorg Nederland: de VastgoedCloud een veelbelovende stap voor ons Portefeuille- en Assetmanagement

12-10-2023

“Een veelbelovende stap voor ons Portefeuille- en Assetmanagement.” Dit zegt Sebastiaan IJzerman, Informatiemanager en Product Owner van het Data team bij Woonzorg Nederland. Met circa 45.000 woningen, waarvan 30.000 zelfstandige en 15.000 intramurale woningen voor senioren, heeft Woonzorg Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid voor haar doelgroep. In gesprek met Batavia Groep vertelt Sebastiaan waarom de corporatie heeft besloten om over te stappen naar de VastgoedCloud.

De kracht van de VastgoedCloud ligt volgens ons, in de mogelijkheid om vastgoedgegevens vanuit diverse bronnen te integreren en te visualiseren, waardoor een duidelijk overzicht ontstaat. We willen bij Woonzorg Nederland vanuit verschillende bronnen één waarheid creëren. De VastgoedCloud helpt ons hierbij.

Sebastiaan IJzerman Informatiemanager en Product Owner van het Data team
Woonzorg Quote V2

De reden voor de keuze voor de VastgoedCloud is de behoefte aan een effectief Asset Management en Portefeuillebeheer. Sebastiaan: “We hebben verschillende leveranciers en tools overwogen en de VastgoedCloud paste het best bij onze wensen. De kracht van de VastgoedCloud ligt volgens ons, in de mogelijkheid om vastgoedgegevens vanuit diverse bronnen te integreren en te visualiseren, waardoor een duidelijk overzicht ontstaat. We willen bij Woonzorg Nederland vanuit verschillende bronnen één waarheid creëren. De VastgoedCloud helpt ons hierbij”.

Sebastiaan benadrukt het belang van realtime data, waarbij de VastgoedCloud dagelijks een update ontvangt vanuit verschillende bronnen. Hierdoor worden er actuele gegevens gepresenteerd aan de regieteams, zodat ze hiermee data gedreven beslissingen kunnen maken voor hun complexen. Daarnaast willen we vanuit Woonzorg Nederland onze complexbeheerplannen in de VastgoedCloud bijhouden.

De VastgoedCloud biedt ons de mogelijkheid om complexe vastgoedinformatie te presenteren op een gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier

Sebastiaan IJzerman Informatiemanager en Product Owner van het Data team
Woonzorg Quote V2

Met vastgoed verspreid over 186 gemeentes in Nederland, heeft Woonzorg Nederland een landelijke dekking, wat de implementatie van een uniform en efficiënt systeem des te belangrijker maakt. “De VastgoedCloud biedt ons de mogelijkheid om complexe vastgoedinformatie te presenteren op een gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier”, zegt Sebastiaan.

Hoewel Woonzorg Nederland pas net met de VastgoedCloud is gestart, zijn er hoge verwachtingen. “De focus ligt op het inrichten van de tool voor de regieteams en assetmanagers, te beginnen met een basisinrichting en daarnaast het gebruik van de complexbeheerplannen functionaliteit. Het uiteindelijke doel is om de VastgoedCloud niet alleen als een informatietool te gebruiken, maar ook te specialiseren in Asset Management en Portefeuille Management. Dit wordt in de volgende stappen geïmplementeerd.”