Ronald ter Burg (Woonplus Schiedam): Interactief meer doen met minder

13-07-2023

Veel woningcorporaties zijn volop bezig met initiatieven om hun woningaanbod te verduurzamen. Wat zijn daarbij de grootste uitdagingen? Wat zijn de voordelen voor de corporatie en haar huurders? En wat betekent het voor je applicatielandschap? CorporatieGids Magazine sprak erover met Ronald ter Burg, coördinator sturingsinformatie bij Woonplus Schiedam.

“Op het gebied van het verduurzamen van ons woningbezit heeft Woonplus Schiedam een flinke uitdaging,” opent Ronald het gesprek eerlijk. “Vanuit de Nationale Prestatieafspraken met de overheid moeten we tijdig de energielabels E, F en G uitfaseren. Naast alle reeds geplande activiteiten betekent dit voor Woonplus een extra opgave van circa tweeduizend te isoleren woningen. Onze voornaamste doelstellingen zijn, naast deze labels, het aardgasvrij maken van de woningvoorraad, het isoleren conform de standaard en de daken voorzien van zonnepanelen.”

“Met de VastgoedCloud van Batavia Groep, straks aangevuld met de nieuwe modules voor Portefeuille, Asset en mogelijk ook Taxatie Management, kunnen we op zowel operationeel als tactisch en strategisch niveau een beroep doen op onze vastgoedgegevens,” gaat Ronald verder. “De software is vooral visueel en interactief sterk en maakt mooie combinaties mogelijk met publieke gegevens zoals bevolkingsinformatie Schiedam en eigen gegevens afkomstig uit onze administratieve systemen. Operationeel wordt de VastgoedCloud steeds meer de bergplaats voor onze visuele data, zoals foto’s, plattegronden en te zijner tijd wellicht ook 3D-modellen.”

Ronald ter Burg Coördinator sturingsinformatie
Woonplus Quote Zwart

Groenoord
“Een concreet voorbeeld van een project waarin deze doelstellingen naar voren komen, is ‘Nieuwe energie voor Groenoord’,” gaat Ronald verder. “Groenoord is een wijk in Schiedam die we in zijn geheel aardgasvrij gaan maken. Dat vraagt om goede afstemming met de gemeente en de energiemaatschappij. Denk aan het leggen van de WarmtelinQ-buizen door energiemaatschappijen. Daar moet immers een straat voor worden opengelegd. Die WarmtelinQ-buizen dienen er trouwens voor om restwarmte vanuit de Rotterdamse haven te transporteren naar bedrijven en huizen in Zuid-Holland om die te verwarmen. Een ander aandachtspunt waar de energiemaatschappijen voor staan, is het voldoende kunnen afvoeren van de door zonnepanelen opgewekte zonne-energie. Ook daar zijn ingrijpende wijzigingen voor nodig. Toch zijn er inmiddels al meer dan vijfhonderd woningen aardgasvrij gemaakt, dus dat gaat goed. Maar om het tot een echt succes te maken, moeten de bewoners hun gedrag aanpassen en daarom ondersteunen we ook op dat terrein. Je kunt hierbij denken aan workshops elektrisch koken omdat een aardgasvrije wijk natuurlijk ook aardgasvrij koken betekent.”

Voordelen
Over de voordelen van verduurzaming voor Woonplus en haar huurders, zegt Ronald: “Voor ons als corporatie heeft het natuurlijk als voordeel dat onze portefeuille voldoet aan de nationale wet- en regelgeving. En we vinden het zelf belangrijk dat we goede kwaliteit woningen kunnen blijven aanbieden. Voor de huurders verbetert het wooncomfort normaal gesproken. Vanuit het perspectief van een woningcorporatie is het thema duurzaamheid een lastig punt. Je kunt het aanbieden aan de huurders maar zij bepalen hoe zij met het aangebodene verder omgaan. Ze kunnen een goed geïsoleerd huis hebben maar toch de verwarming op 24 graden zetten en de ramen opendoen. Dan heb je niet veel aan een goede isolatie.”

Ronald ter Burg

Uszeilwjcmv6mpp7bp2fyeviegc9dhuq Woonplusjpg
bron foto: Jan van der Ploeg

Meer dan energie en isolatie
De consequenties van verduurzaming binnen de corporatie vallen volgens Ronald op zich wel mee. “Want wat onze medewerkers thuis doen, doen we hier op kantoor ook. We gebruiken elektrische auto’s en fietsen. Het pand hebben we beter laten isoleren en het papiergebruik is gereduceerd tot vrijwel nul. Thuiswerken kan ook bij Woonplus en onzinnig in de file staan proberen we te vermijden. Verduurzaming vind ik, zoals gezegd, een lastig thema omdat echte verduurzaming over veel meer gaat dan alleen maar energie en isolatie. Het gaat ook over vragen als ‘Hoelang gaan onze woningen mee?’ en ‘Bouwen we wel voor de juiste doelgroepen?’. En ‘Hoe ontwikkelt zich de vergrijzing en ontwikkelt ons woningbezit zich op dezelfde manier?’ Het is een complex onderwerp, op diverse onderdelen.”

Integrale aanpak
Op de vraag hoe Woonplus bepaalt welke activiteiten nodig zijn in een wijk of woning om succesvol te verduurzamen, zegt Ronald: “Woonplus stelt per woongebied samen met de gemeente een ambitieniveau vast en vervolgens bepalen onze samenwerkingspartners, onder andere aannemers, welke maatregelen wenselijk zijn om die ambitie waar te maken. Overwegingen bij het vaststellen van het ambitieniveau zijn onder meer de sociale problemen in de buurt en hoe die buurt is ingericht. Worden er bijvoorbeeld veel kinderen verwacht in verband met de speelgelegenheid? We kijken dus niet alleen naar de techniek en de woning, maar ook naar de situatie in de wijk, de leefbaarheid en andere zaken. Een integrale aanpak dus. En vervolgens stellen we prioriteiten qua volgorde. Zowel voor de panden als sociaal.”

Efficiënt verduurzamen
Ronald: “Het uitgangspunt bij efficiënt verduurzamen is dat je een goed beeld hebt van de huidige situatie en ook een goed beeld hebt van het ambitieniveau van het woongebied. Verder moet je ervoor zorgen dat deze gegevens regelmatig worden gecontroleerd. Op dit moment loopt er een project bij Woonplus Schiedam waarbij zowel de kwaliteit van de binnenkant als de buitenkant van de woning wordt beoordeeld. Zo willen we weten welk energielabel aanwezig is, hoe de isolatie geregeld is maar ook of het keukenblok nog goed is. Pas als je dit soort data hebt die ook betrouwbaar zijn, heb je een basis voor efficiënt verduurzamen.”

Wij willen nadrukkelijk meer doen met minder. Batavia Groep helpt ons met het uitzoeken van de mogelijkheden hiervoor. We willen minder applicaties, minder losse oplossingen, meer integratie, meer gegevens op minder verschillende plekken en minder verschillende leveranciers. Daarnaast moet de gegevenspresentatie en applicatiewerking interactiever en meer geschikt zijn voor communicatie en besluitvorming.

Ronald ter Burg Coördinator sturingsinformatie
Woonplus Quote Zwart

Vastgoed visualiseren
“Met de VastgoedCloud van Batavia Groep, straks aangevuld met de nieuwe modules voor Portefeuille, Asset en mogelijk ook Taxatie Management, kunnen we op zowel operationeel als tactisch en strategisch niveau een beroep doen op onze vastgoedgegevens,” gaat Ronald verder. “De software is vooral visueel en interactief sterk en maakt mooie combinaties mogelijk met publieke gegevens zoals bevolkingsinformatie Schiedam en eigen gegevens afkomstig uit onze administratieve systemen. Operationeel wordt de VastgoedCloud steeds meer de bergplaats voor onze visuele data, zoals foto’s, plattegronden en te zijner tijd wellicht ook 3D-modellen.”

Applicatielandschap
“In het kader van de verduurzaming van ons woningbezit, was het ook nodig om het complete applicatielandschap helder in beeld te krijgen. Dit was helaas niet meer het geval,” vertelt Ronald. “Woonplus Schiedam liep verre van voorop met onder andere als gevolg dat er achterstallig onderhoud aan de software aanwezig was. We zijn nu hard bezig met een inhaalslag want als de gegevens niet goed zijn, dan zijn de rapportages dat ook niet. Inmiddels hebben we alle relevante applicaties en hun interfaces weer up-to-date gebracht. Het is overigens niet zo dat er nieuwe applicaties bijgekomen zijn of oude gestopt. Wel is er sprake van soms ingrijpende versieveranderingen. Doordat sommige versies oud waren, liepen we het risico dat we geen support meer kregen. Dit achterstallig onderhoud was vooral een kwestie van een groot personeelstekort binnen de organisatie.”

Wensen applicatielandschap
Op de vraag of Woonplus Schiedam nog wensen voor het applicatielandschap heeft, antwoordt Ronald resoluut: “Ja. Wij willen nadrukkelijk meer doen met minder. Batavia Groep helpt ons met het uitzoeken van de mogelijkheden hiervoor. We willen minder applicaties, minder losse oplossingen, meer integratie, meer gegevens op minder verschillende plekken en minder verschillende leveranciers. Daarnaast moet de gegevenspresentatie en applicatiewerking interactiever en meer geschikt zijn voor communicatie en besluitvorming. De data moeten zo gebruikt kunnen worden dat we scenario’s snel kunnen doorrekenen. De gevolgen van het al dan niet plaatsen van zonnepanelen kunnen dan onmiddellijk doorgerekend worden in plaats van als voorbereiding voor het volgende maandelijkse MT-overleg. Betere en snellere besluitvorming is dan dus het gevolg.”

Bron: CorporatieGids Magazine,
Foto: Jan van der Ploeg