De VastgoedCloud helpt Woonopmaat om haar sociale doelen te bereiken

15-06-2023

Woonopmaat kiest voor de VastgoedCloud


Op zoek naar software om haar vastgoeddata op orde te houden en beschikbaar te maken voor iedereen in de organisatie, kwam Woonopmaat bij de VastgoedCloud van Batavia Groep terecht. In gesprek met Batavia Groep, vertellen Assetmanager Dick Dirkson en manager vastgoed Martin Feenstra over de grote uitdagingen van de corporatie die actief is in de Noordelijke IJmond en over de hoge ambities met betrekking tot klanttevredenheid.

“We hadden als doel om de data van Woonopmaat op orde te krijgen, om deze beschikbaar te maken voor iedereen binnen de organisatie en om op deze data te kunnen sturen”, begint Dick het gesprek. “Om dit doel te kunnen realiseren, zijn we via een selectietraject bij Batavia Groep terecht gekomen. De VastgoedCloud voldeed aan alle door ons gestelde eisen. Het gebruiksgemak is voor ons een enorme pré en doorslaggevend waren de koppelmogelijkheden met andere applicaties.”


Het mooie aan de VastgoedCloud is dat we dit vanuit tactisch, strategisch en operationeel niveau kunnen benaderen en dat we deze de niveaus met elkaar kunnen verbinden.

Martin Feenstra Manager vastgoed
Logo Wom

“De VastgoedCloud komt voor Woonopmaat op een goed moment”, zegt Martin. “We zijn druk bezig met de herijking van onze portefeuillestrategie, mede door de ontwikkelingen op het gebied van stikstof, de landelijke prestatieafspraken, stijgende prijzen en groeiende wachtlijsten. Als corporatie moeten we iets met deze uitdagingen en daar passen we onze vastgoedprocessen op aan. Het mooie aan de VastgoedCloud is dat we dit vanuit tactisch, strategisch en operationeel niveau kunnen benaderen en dat we deze de niveaus met elkaar kunnen verbinden.”

Voor Woonopmaat zijn tevreden huurders een hoge prioriteit. Het is niet alleen belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn, maar huurders moeten zich ook écht thuis voelen in hun woning. Martin: “Wij kijken natuurlijk naar rendement en willen de juiste keuzes maken vanuit de portefeuillestrategie. Maar wij willen onze huurders ook een fijn thuis geven. Dat betekent dat je niet alleen naar het rendement van het vastgoed kijkt, maar ook naar de beleving en de menselijke kant. We gaan de VastgoedCloud ook gebruiken voor het koppelen van de mens met het vastgoed.”

We hebben afgesproken dat iedereen in de VastgoedCloud moet kunnen kijken. Daar vind je namelijk essentiële informatie die je dagelijks nodig hebt voor het uitvoeren van je werkzaamheden.

Dick Dirkson Assetmanager
Logo Wom

De VastgoedCloud is voor iedereen in de organisatie van Woonopmaat beschikbaar. Dick legt uit: “We hebben afgesproken dat iedereen in de VastgoedCloud moet kunnen kijken. Daar vind je namelijk essentiële informatie die je dagelijks nodig hebt voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Een kleine groep mensen gaat ook met de AM en PM modules aan de slag. Om ervoor te zorgen dat voor iedereen de juiste informatie beschikbaar is, heeft elke afdeling aangegeven welke data zij willen kunnen inzien. Elke functiegroep krijgt zijn eigen dashboard met de benodigde informatie.”

Martin sluit het gesprek af: “We verwachten dat de VastgoedCloud ons gaat helpen om niet alleen beter inzicht te krijgen in ons bezit, maar ook om de sociale doelen van Woonopmaat te behalen. Wij willen menselijke keuzes maken en een 8+ organisatie zijn. Daarvoor moeten we meer doen dan de basis op orde hebben en houden. We denken na over onze processen, we betrekken onze huurders bij keuzes door middel van klankbordgroepen, maar besteden ook veel aandacht aan de manier waarop wij een gesprek voeren met elkaar en met onze huurders. En wij verwachten dat het goed inrichten van onze vastgoedprocessen in de VastgoedCloud ons gaat helpen om de juiste keuzes te maken, voor het vastgoed én voor de mens.”

Untitled 1
links: Martin Feenstra | rechts: Dick Dirkson