Aareon en Batavia Groep: “we gaan samen de vastgoedsturing en financiële verantwoording verbinden”

14-03-2023

Woningcorporaties staan gezamenlijk voor een grote investeringsopgave als gevolg van de nationale prestatieafspraken. Veel woningcorporaties hebben nog onvoldoende inzicht in de impact van de investeringsopgave op de financiële continuïteit van de organisatie. Daarnaast kan het inzicht in de maatschappelijk en financiële prestatie van de huidige en wensportefeuille worden vergroot. Projecten zijn onrendabel waardoor er structureel wordt ingeteerd op het eigen vermogen. De vraag is, hoe lang is dat houdbaar? Dat vergt denken in scenario’s.

Om woningcorporaties nog beter te helpen met de ondersteuning van het portefeuille- en assetmanagement en om de samenwerking tussen financiën en vastgoed te versterken, zijn Aareon en Batavia Groep een samenwerking gestart.

André Tammes (Manager Business Development Aareon “Het doel van de samenwerking met Batavia groep en daarmee de koppeling tussen Trace & Treasury en de VastgoedCloud is om de cyclus van vastgoedsturing te verbinden met de financiële processen, zoals de financiële afweging van investeringsprojecten en het opstellen van de financiële meerjarenbegroting en aanlevering van de dPi. Dit betreft een jaarcyclus waarbij de herijkte vastgoedstrategie uit de VastgoedCloud wordt gebruikt als nieuw beleid voor het opstellen van de meerjarenbegroting”.

Jeroen Vierkant

Door deze twee werelden met elkaar te verbinden, bieden we corporaties integrale tooling voor sturing op vastgoed en financiën, waarbij het optimaliseren van de maatschappelijke doelstellingen binnen de financiële continuïteit het uitgangspunt is.

Jeroen van Vliet Algemeen directeur
BG Vierkant

Bij twee woningcorporaties zijn inmiddels pilots gestart waarbij we samen de data uitwisseling tussen beide applicaties op elkaar aansluiten. In eerste instantie betreft dit het huidige beleid uit de meerjarenbegroting (Trace Financiële Planning) dat de basis vormt het het maken van alternatieve beleidsscenario’s in de VastgoedCloud. In tweede instantie is dit de terug levering van data uit de VastgoedCloud als basis voor de opzet van de meerjarenbegroting.

Jeroen van Vliet (CEO Batavia Groep): “de software van Aareon zoals Tobias en Trace & Treasury is sterk in de ondersteuning van corporaties bij de planning- en control cyclus van woningcorporaties. Onze VastgoedCloud is sterk in het ondersteunen van corporaties bij het doorlopen van de beleidsachtbaan (Portefeuille- en Asset Management en de vertaling hiervan naar de operatie). Door deze twee werelden met elkaar te verbinden, bieden we corporaties integrale tooling voor sturing op vastgoed en financiën, waarbij het optimaliseren van de maatschappelijke doelstellingen binnen de financiële continuïteit het uitgangspunt is. Beide applicaties hebben als filosofie de schaalbaarheid vanaf niveau van een eenheid tot en met de complete portefeuille.

De samenwerking zal een flinke impuls geven aan de datakwaliteit en dataconsistentie voor de vastgoedsturing van de woningcorporatie. Immers, vastgoedsturing is niet zozeer een reken technisch probleem, maar een datavraagstuk.”

Wilt u meer weten over deze samenwerking en welke mogelijkheden wij kunnen bieden om uw vastgoedsturing naar een hoger niveau te brengen? Neem dan contact op met André Tammes (Aareon) of Lorence Marsdin (Batavia Groep).