Wooncompagnie wil één datawaarheid en stapt over op de VastgoedCloud

10-08-2023

Wooncompagnie heeft ervoor gekozen om over te stappen van VIP naar de VastgoedCloud. Met de VastgoedCloud zet de corporatie met zo’n 14.000 woningen in op één datawaarheid. We spreken met Hinke Hofstra, senior medewerker vastgoedinformatie en Paul Leen, projectleider I&A, over de overstap naar de VastgoedCloud en de uitdagingen en kansen op het gebied van vastgoedinformatie- en sturing.

Hinke werkt sinds 2016 op de afdeling vastgoedinformatie, die destijds vanuit het assetmanagement is opgericht. Ze vertelt over de aanleiding van de overstap naar de VastgoedCloud: “Ik werk nu zeven jaar op deze afdeling en ik merk dat we veel bezig zijn met het in- en exporteren van data in verschillende applicaties. Het is daardoor een uitdaging om de kwaliteit van de data te bewaken en dubbele gegevens te voorkomen. Daarnaast zijn we bezig met een nieuw klantportaal en een nieuwe versie van ons ERP. Het leek ons daarom een goed moment om over te stappen op de VastgoedCloud, zodat we in één keer de juiste koppelingen tussen de systemen maken.”

Het klinkt misschien gek, maar ik kijk uit naar hele kleine verbeteringen ten opzichte van VIP. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van het toekennen van rechten per veld of de flexibele importmogelijkheden op veldniveau. En natuurlijk kijk ik uit naar de mogelijkheden van data analyse in de VastgoedCloud.

Hinke Hofstra senior medewerker vastgoedinformatie
Wooncompagnie Logo Quote

Paul werkt als projectmanager voor Wooncompagnie en houdt zich bezig met vele projecten, waaronder het project van de VastgoedCloud. Paul: “Vanuit mijn tak van sport, de ICT, ben ik blij dat de VastgoedCloud goed past binnen de infrastructuur van Wooncompagnie. Het is belangrijk dat er koppelmogelijkheden zijn met bijvoorbeeld de BAG, Power BI en GIS. En die mogelijkheden zijn er. Vanuit de afdeling vastgoedinformatie was de wens er al langer om een applicatie te hebben die alle data op de juiste manier bundelt en waarbij de koppelingen met bijvoorbeeld Embrace op de juiste manier tot stand komen.”

Hinke heeft hoge verwachtingen van de gebruiksvriendelijkheid van het platform: “Het klinkt misschien gek, maar ik kijk uit naar hele kleine verbeteringen ten opzichte van VIP. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van het toekennen van rechten per veld of de flexibele importmogelijkheden op veldniveau. En natuurlijk kijk ik uit naar de mogelijkheden van data analyse in de VastgoedCloud.”

Paul vult aan: “Ik ben benieuwd wat de VastgoedCloud ons gaat bieden op het gebied van data gestuurd werken. Het plotten van informatie over andere informatie heen, bijvoorbeeld door gebruik te makken van de Springco koppeling, is een hele mooie stap vooruit. Het grootste doel vanuit het perspectief van ICT is om met de VastgoedCloud te zorgen voor een goede integraliteit tussen alle applicaties. We willen niet dat elke afdeling een eigen systeem heeft en data heen en weer wordt gestuurd. We zorgen er daarom voor dat onze applicaties op de juiste manier zijn gekoppeld en goed op elkaar aansluiten. “

Het grootste doel vanuit het perspectief van ICT is om met de VastgoedCloud te zorgen voor een goede integraliteit tussen alle applicaties. We willen niet dat elke afdeling een eigen systeem heeft en data heen en weer wordt gestuurd. We zorgen er daarom voor dat onze applicaties op de juiste manier zijn gekoppeld en goed op elkaar aansluiten.

Paul Leen projectleider I&A
Wooncompagnie Logo Quote

“Het centraliseren van informatie, zodat iedereen met dezelfde en de juiste informatie werkt, is inderdaad het voornaamste doel”, vervolgt Hinke. We willen bij Wooncompagnie één datawaarheid en daarom zijn we nu druk bezig om alle data zoveel mogelijk op orde te krijgen. Daarna gaan we aan de slag met het maken van (persoonlijke) contentindelingen. Ook voor externe gebruikers, zoals aannemers, zullen die er komen.”

Paul sluit af: “De eerste stap was om alle data gestructureerd en op orde in de VastgoedCloud te krijgen. Daarna bepalen we voor wie het beschikbaar komt en op welke manier.”