Aan de slag met vastgoedsturing? Werk stap voor stap!

04-02-2019

Jeroen van Vliet: Aan de slag met vastgoedsturing? Werk stap voor stap!
Vanuit mijn werk ben ik regelmatig in gesprek met woningcorporaties die aan de slag willen met vastgoedsturing en assetmanagement, of die de vastgoedsturing in hun organisatie willen verbeteren. Wat mij opvalt bij veel corporaties, is dat het introduceren of verbeteren van vastgoedsturing wordt ervaren als een “groot en lastig ding” en dat veel corporaties er hierdoor nogal tegenaan hikken. Het gevolg is dat de corporatie extern advies en capaciteit inhuurt om een plan te maken, een uitgebreid selectietraject doet voor tooling, of voorlopig op de oude voet blijft doorgaan.

Mijn advies is juist om wel te beginnen en dan vanuit een “Agile” benadering. Dat wil zeggen: stap voor stap aan de slag gaan, bij voorkeur met eigen mensen en met een overzichtelijke portefeuille, om zelf te ervaren en ontdekken wat er komt kijken bij de opzet van vastgoedsturing.

Start met een pilot
Maak een start met een klein deel van de portefeuille (proeftuin/pilot) en ga daar met een team mee aan de slag. Vanzelf komen de vragen naar boven als: welke informatie hebben we nodig en wat is er beschikbaar (en met welke kwaliteit)? Hoe bepalen we KPI’s? Waar sturen we op in onze wensportefeuille? Hoe bepalen we rendement? Welke strategieën willen we inzetten? Welke financiële middelen hebben we beschikbaar? Hoe komen we van een aanpak per cluster naar een totaal overzicht en hoe vertalen we de gekozen aanpak naar de operationele processen?

Vastgoedsturing heeft te maken met veel data, diverse rekenregels en moet aansluiten op de werkwijze die past bij de organisatie, maar vastgoedsturing is geen “rocket science”.

Tegelijk worden ook vraagstukken rondom de organisatie van de vastgoedsturing duidelijk als: wie heeft welke bevoegdheid als het gaat om een aanpak per cluster? Wie is eindverantwoordelijk? Is ons facetbeleid voldoende uitgewerkt? Is de kennis van onze interne medewerkers voldoende en is er voldoende capaciteit beschikbaar? Hiermee wordt het voor de corporatie ook steeds duidelijker welke eisen en wensen gesteld kunnen worden ten aanzien van ondersteunende tools.

Geen rocket science
Als het goed is, zijn na de eerste stappen met de “proeftuin”, de interne beelden over wat vastgoedsturing wel of niet is realistischer en is het begrip een stap “ge-ontmythologiseerd”. Want vastgoedsturing heeft te maken met veel data, diverse rekenregels (Marktwaarde, Beleidswaarde) en moet aansluiten op de werkwijze die past bij de organisatie, maar vastgoedsturing is geen “rocket science”.