Batavia Groep over het belang van gestroomlijnde informatie-uitwisseling

24-09-2018

Door: Johan van den Beld | CorporatieMedia

Batavia Groep over het belang van gestroomlijnde informatie-uitwisseling

“De bedrijfsprocessen bij corporaties – of ze nu draaien om klantsturing of vastgoedsturing – worden steeds afhankelijker van gestroomlijnde informatie-uitwisseling.” Dat zegt Martijn Vermeulen van Batavia Groep. Het bedrijf is op 27 september één van de exposanten tijdens CorporatiePlein, en voorafgaand aan de beurs spraken wij alvast over haar visie op de bedrijfsvoering van de toekomst.

Informatiestromen zowel intern als extern, tussen medewerkers en afdelingen onderling en tussen verschillende informatiesystemen worden steeds belangrijker. “In de corporatie van de toekomst zijn processen, systemen en bedrijfsonderdelen – die traditioneel soms te onafhankelijk van elkaar functioneerden – met elkaar verbonden. Met zowel gespecialiseerde software als consultancy verbindt Batavia Groep strategie, tactiek en operatie. Zo kunnen klant- en vastgoedsturing daadwerkelijk integrale processen worden. Dit betekent ook dat de disciplines klant en markt, vastgoed en financiën als vanzelf met elkaar worden verbonden. Dit vraagt om een belangrijke verandering in de organisatie. Als het gaat om vastgoedsturing zijn daarin cruciale rollen weggelegd voor portfoliomanagers en assetmanagers als verbindende factor. Voor alle klantprocessen geldt dat klantmanager met een duidelijke visie op ketenprocessen en dienstverlening onmisbaar zijn.”

Ondersteunen van nieuwe processen
Martijn gaat verder: “Net zo cruciaal is de beschikbaarheid van en de bereidheid tot het delen van informatie, zowel van boven (strategie) als naar beneden (operatie), als tussen alle in het proces betrokken disciplines. Ook dit vraagt in veel gevallen een organisatie- of cultuurverandering. Batavia Groep helpt hierbij als adviseur, maar ondersteunt tegelijkertijd de nieuwe processen met software voor vastgoedsturing (PAM en VIM) en voor klantsturing (iWebsite, Klantvolgsysteem en Kennisbank).”

Dienstverlening en software
Tijdens CorporatiePlein vertelt Batavia Groep meer over haar dienstverleningsconcepten en software. “Daarnaast bieden wij op een drietal vaste momenten de gelegenheid om met ons en collega-corporaties van gedachten te wisselen - en misschien ook wel in discussie te gaan - over relevante thema’s. Experts van Batavia Groep treden daarbij op als gespreksleider en zullen hun kennis en ervaring inbrengen in het gesprek. De drie ‘benen-op-tafel-gesprekken’ duren elk tussen de twintig en dertig minuten en hebben de volgende onderwerpen: Vastgoedsturing en de rol van de assetmanager (12.00 uur), Vastgoeddata en het belang van centraal datamanagement (13.00 uur) en Klantsturing en de betekenis van digitalisering (14.00 uur).”

Bron: CorporatieMedia