Interview Corporatiemedia: goede investeringsafwegingen zijn niet primair financieel gedreven

25-09-2019

Rein Bakker en Marc den Hollander: Goede investeringsafwegingen zijn niet primair financieel gedreven

Door: Johan van den Beld

Hoe kunnen woningcorporaties betere besluiten nemen rondom vastgoedsturing en daarmee beter inspelen op hun wensportefeuille, nu en in de toekomst? CorporatieGids.nl ging daarover in gesprek met Directeur Portfolio- en Assetmanagement Rein Bakker (foto rechtsboven) van Batavia Groep en Consultant Marc den Hollander van Fakton: “Goede investeringsafwegingen zijn niet primair financieel gedreven.”

Volgens Rein en Marc is vastgoedsturing bij corporaties niet iets nieuws. Rein: “Corporaties bestaan immers meer dan honderd jaar, dus de veelgehoorde opvatting dat vastgoedsturing iets nieuws is, klopt niet. Wel zien we dat er accentverschuivingen hebben plaatsgevonden naar meer financieel gedreven invalshoeken. Daarbij zijn direct en indirect rendement, IRR, marktwaarde en beleggen enkele bekende codewoorden geworden.”

Beleidskeuzes
“Veel corporaties worstelen dan ook met het maken van goede en afgewogen beleidskeuzes,” gaat Marc verder. “Wanneer presteert een complex niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk goed? En welke thema’s moeten er leidend zijn bij het beoordelen van alternatieve oplossingen? De meeste kansen voor verbetering liggen naar onze mening bij het doorbreken van de muren tussen financiën en strategie. Hoe kijken en werken we integraal aan de opgave waar de corporatie zich voor gesteld ziet. Daarbij is het ook nodig om de ambities van de wensportefeuille zo ‘smart’ mogelijk te maken met concrete, tussentijdse doelen.”

Goede afwegingen
Goede investeringsafwegingen zijn volgens Rein dan ook niet primair financieel gedreven. “Het gaat in eerste instantie om het beantwoorden van de vraag of we goede dingen doen om de wensportefeuille te realiseren. Draagt een aanpak of voorgestelde investering bij aan de realisatie hiervan of de waarde-ontwikkeling van de portefeuille op termijn? Is het antwoord nee, dan is de investering niet zinvol, ook als deze in louter financiële zin misschien profijtelijk is. Het is dan ook zaak om bij investeringen inzichtelijk te maken wat het beoogde resultaat van de investering is in termen van realisatie van de wensportefeuille, de waardeontwikkeling en het rendement.”

Drie voorwaarden
Voor het maken van goede investeringsafwegingen zijn drie dingen nodig, vertelt Marc: “Ten eerste concrete doelstellingen die dwingen om keuzes te maken. Ga na wat je als organisatie echt belangrijk vindt en waar je het verschil wilt maken. Daarnaast moet de corporatieprofessional uiteraard weten waar hij of zij het over heeft, en over kennis en kunde beschikken. Tot slot is goede tooling van belang. Niet alleen voor het maken van ‘sommetjes’ die de juiste uitkomsten opleveren, maar ook voor het maken van analyses.”

Ondersteuning
“Batavia Groep kan corporaties helpen bij deze tooling en met onze kennis,” vertelt Rein. “In onze oplossingen staat het maken van integrale afwegingen centraal. Maatschappelijke doelstellingen en meetpunten uit bijvoorbeeld prestatieafspraken kunnen volledig en concreet worden opgenomen in de software, zodat daar goed op kan worden gestuurd. Sinds kort bieden we ook de mogelijkheid om data van derden te gebruiken binnen onze eigen oplossingen, zodat het maken van analyses veel efficiënter kan plaatsvinden.”

Innovatie
Gevraagd naar de innovatiekansen rondom vastgoedsturing ziet Rein een belangrijke rol weggelegd voor vastgoeddata. “Het ontsluiten, beheren en combineren van data uit diverse bronnen neemt een grote vlucht. Wij spelen hierop in met de ontwikkeling van de ‘Vastgoedcloud’, waarvoor datakwaliteit, externe data en datamanagement het fundament vormen.”

“Als het gaat om innovatie binnen de corporaties, is het belangrijk om te realiseren dat je niet kunt innoveren zonder af en toe fouten te maken,” sluit Rein af. Marc vult aan: “Helaas blijkt dit in veel gevallen problematisch te zijn. Door de stapeling van toezicht en verantwoording zijn veel corporaties verkrampt geraakt en bang om fouten te maken. Wanneer je echter geen fout mag maken, ontneem je jezelf als organisatie de kans om te leren. Ons advies is dan ook om ruimte te geven aan innovatie. Maak een begin en zorg dat je nieuwe kennis en inzichten opdoet en gebruikt.”

Bron: CorporatieMedia