De bedoeling van de woningcorporatie

Er komt mogelijk een herwaardering van de rol van de woningcorporatie vanuit de politiek aan (al moeten we de verkiezingen nog afwachten). Gaan woningcorporaties dit oppakken?

De bedoeling van de woningcorporatie (en de zwalkende overheid)

11-03-2021

Het is verkiezingstijd en bij veel politieke partijen is de roep om meer “volkshuisvesting” te lezen in de programma’s. Er is een schreeuwend woningtekort, er moeten meer betaalbare huizen worden gebouwd en betaalbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor de toekomst. Een aantal partijen morrelt ook aan de verhuurdersheffing. Dat alles staat in schril contrast met de uitspraak van Stef Blok (de laatste minister van Wonen en onlangs nog bekend van het “blauwe Brexit-monster”) in 2017, dat “de woningmarkt als een zonnetje draait”. Terwijl we nu met het “woningmarkt monster” te maken hebben.

Er lijkt dus een herwaardering van de rol van de woningcorporatie vanuit de politiek aan te komen (al moeten we de kabinetsformatie nog afwachten). En dat zou positief nieuws betekenen voor de financiële mogelijkheden van corporaties op langere termijn. Gaan de woningcorporaties dit oppakken? Dit vraagt om woningcorporaties die vanuit een sterke maatschappelijke visie willen ondernemen. Mijn indruk is dat met de invoering van de nieuwe woningwet in 2015, voor veel corporaties het voldoen aan alle regelgeving, administratieve verplichtingen en verantwoording zo veel tijd en energie is gaan vergen, dat hiermee de ondernemende rol naar de achtergrond is verdwenen.

Jeroen Vierkant

Redenerend vanuit “de bedoeling” van de woningcorporatie, is niet alleen het voorzien van de bestaande huurders in huisvesting de bedoeling, maar ook van de toekomstige nieuwe huurders.

Jeroen van Vliet Algemeen Directeur
BG Vierkant

Het is goed dat woningcorporaties daarom weer beginnen bij de vraag wat hun “bedoeling” (purpose) is. Juist met de verdergaande fusies tussen woningcorporaties, zijn er steeds meer plaatsen en gemeenten in Nederland waar nog maar één sociale verhuurder actief is. Redenerend vanuit “de bedoeling” van de woningcorporatie, is niet alleen het voorzien van de bestaande huurders in huisvesting de bedoeling, maar ook van de toekomstige nieuwe huurders. Je kunt je afvragen hoe het kan dat er nu op zo veel plaatsen een tekort aan betaalbare huurwoningen is. Naast de zwalkende overheid, met een niet uit te leggen verhuurdersheffing en een falend ruimtelijk ordeningsbeleid, moet de corporatiesector ook zelf in de spiegel durven kijken. Natuurlijk zijn locaties schaars, maar de rente was nog nooit zo laag als nu.

Er kan dus gebouwd worden om dat “woningmarkt monster” aan te pakken en tegelijk kan de versnelling van de verduurzaming van de bestaande woningen worden opgepakt. Waarbij je de vraag kunt stellen of de verduurzaming nu iets is dat voortkomt uit “de bedoeling” van de corporatie, of dat dit meer het effect is van regelgeving van buitenaf. Maar zo lang het positief is voor de woonlasten van de huurder zal die dat een zorg zijn...