5 vragen aan Rob Gloudemans van BrabantWonen

30-04-2020

5 Vragen aan Rob Gloudemans van Brabant Wonen

Meer data op een eenvoudigere manier visueel maken. Dat was een van de belangrijkste redenen voor BrabantWonen om aan de slag te gaan met het Vastgoed Informatie Portaal (VIP). BrabantWonen, een corporatie met ongeveer 18.000 woningen in Brabant, is net als veel andere corporaties continu bezig met het verbeteren van haar vastgoeddata. We vroegen Rob Gloudemans naar de toekomstplannen van BrabantWonen en hoe de producten van Batavia Groep de corporatie ondersteunen.

1. Je werkt als Adviseur Bedrijfsbureau bij BrabantWonen. Kun je daar iets meer over vertellen?
Binnen het bedrijfsbureau is een van de primaire taken van de adviseurs het opstellen en bijsturen van de meerjarenonderhoudsbegroting. Een van de andere taken is de vastgoeddata continu te verbeteren en op orde te krijgen/houden. Door het visualiseren van de data uit onze ERP-systemen in VIM/VIP maken wij de vastgoeddata tastbaarder voor ons en onze collega’s binnen BrabantWonen.

Door onze rol in de organisatie kunnen wij op operationeel en tactisch niveau als schakel fungeren tussen de verschillende afdelingen en diens bijbehorende belangen. Wij proberen op basis van deze belangen met de onderliggende data de juiste afwegingen te maken en adviseren, en indien nodig op te schalen naar de betreffende afdeling.

Via VIP kunnen we meer data op een eenvoudigere manier visueel maken.

2. Eind 2018 kozen jullie ervoor om met VIP aan de slag te gaan. Kun je uitleggen waarom jullie deze keuze hebben gemaakt?
Wij proberen ons als afdeling, in samenwerking met de afdeling Control en Informatiebeheer, meer te profileren en te fungeren als de spil in het beheer van de vastgoeddata. Dit doen we door onze brondata steeds verder aan te vullen in de ERP systemen. Via VIP kunnen we meer data op een eenvoudigere manier visueel maken. Verder is het programma makkelijk te individualiseren door een eigen gebruikersprofiel aan te maken om alleen de data te tonen die voor jou relevant is. We werken al jaren met VIM dus is de opstap naar VIP een logische keuze.

3. Wat vind je de voornaamste voordelen van VIP van Batavia Groep?
De gebruiksvriendelijkheid en de vrijheid om het programma te personaliseren. Tevens kun je als je het programma goed inricht makkelijk wisselen van schaalniveau. Voor de afdelingen verhuur en dagelijks onderhoud is een individuele woning vaak van belang. De afdeling projecten bekijkt daarentegen vastgoeddata meer op complexniveau en de afdeling ontwikkeling meer op wijk of gemeentelijk niveau. Per afdeling hebben wij een gebruikersprofiel ingericht om de meest relevante zaken te tonen. Als de afdeling iets mist, zorgen wij dat dit, indien beschikbaar, wordt toegevoegd.

4. Wat zijn de toekomstplannen van BrabantWonen met VIP?
Verdere integratie van vastgoeddata uit andere bronnen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of we de data van ons meerjarenonderhoudsprogramma (Vastware) en de plattegronden vanuit Coencad kunnen koppelen in VIP aan de betreffende complexen/woningen. Op deze wijze is altijd de juiste plattegrond beschikbaar en kunnen we inzichtelijk maken voor andere afdelingen wanneer er toekomstig onderhoud gepland staat. 

De gebruiksvriendelijkheid en de vrijheid om het programma te personaliseren zijn de voornaamste voordelen van VIP.

5. Heb je tips voor andere woningcorporaties of wil je nog iets toevoegen?
VIP is geen wonderprogramma, alles valt of staat met de input, “garbage in is garbage out”. Blijf werken aan gevalideerde vastgoeddata en sta open voor feedback uit de organisatie op deze data. Op deze wijze creëer je een zo accuraat mogelijk model waar de organisatie iets aan heeft.