5 vragen aan Michael van Iersel van Wooncompagnie

14-06-2018

Ervoor zorgen dat ICT écht bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Dat is één van de drijfveren van Michael van Iersel, Teamleider Support bij Wooncompagnie. De afgelopen tien jaar is hij via verschillende functies doorgegroeid naar zijn huidige functie Teamleider Support. We gingen met hem in gesprek over het vereenvoudigen van het applicatielandschap, trends in de ICT en de grote ontwikkelingen die Wooncompagnie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

1. Zowel Wooncompagnie als jij hebben de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Vertel daar eens iets over.
Ik ben tien jaar geleden bij Wooncompagnie in dienst gekomen als database beheerder. Via de functies Teamleider Beheer en Hoofd I&A ben ik doorgegroeid naar mijn huidige functie: Teamleider Support. In deze functie geef ik leiding aan de teams: I&A, Inkoop, Procesondersteuning en Catering. Ik ben van een uitvoerende functie naar een leidinggevende functie gegaan en eindverantwoordelijk geworden voor de ICT van Wooncompagnie.

De afgelopen jaren heeft Wooncompagnie grote stappen gezet op het gebied van digitalisering, het versimpelen en overzichtelijk maken van het applicatielandschap, flexibel werken én online dienstverlening. Mijn persoonlijke drijfveer is resultaatgerichtheid en ik vind het gaaf als ik zie dat ICT echt bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie.


2. De samenwerking van Wooncompagnie en Batavia Groep is klein gestart met de Kennisbank en het Huurdersportaal. Inmiddels hebben jullie een palet van onze Archipel producten. Hoe is dat zo gekomen?
We hebben er bij Wooncompagnie voor gekozen om applicaties voor de volle 100% te gebruiken. In het verleden gebruikten we soms maar 50% van de functionaliteit van een applicatie. Voor de overige 50% werd dan weer een nieuwe applicatie aangeschaft. Hierdoor creëerden we een zeer uitgebreid en complex applicatielandschap. We willen ons applicatielandschap nu zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk houden. De applicaties waarover we beschikken, willen we dus voor de volle 100% gebruiken en benutten. Dit geldt ook voor de applicaties van Batavia Groep. De applicaties binnen het Archipel concept van Batavia Groep versterken elkaar. Voor ons is het logisch om hierop door te bouwen.

Daarnaast willen we geen verschillende eilandjes binnen automatisering, maar één integraal ICT landschap waarin data maar op één plek wordt opgeslagen. Het Archipel concept voldoet aan dit uitgangspunt. Het gaat uit van één databron en voedt van daaruit de verschillende modules. Bijvoorbeeld VIM. Een deel van de woninginformatie van VIM wordt beschikbaar gesteld aan het Klantvolgsysteem en de iWebsite.

De applicaties binnen het Archipel concept van Batavia Groep versterken elkaar. Voor ons is het logisch om hierop door te bouwen.

3. Welke ICT trends hebben hun weg naar jullie organisatie gevonden?
Online dienstverlening en flexibel werken zijn belangrijk geworden. We zijn bij Wooncompagnie nu in staat om veel backoffice functionaliteiten beschikbaar te stellen aan de huurder. Zij kunnen nu veel zelf online regelen. Maar het klantcontact gaat niet volledig digitaal, want niet iedereen heeft behoefte aan digitaal klantcontact. Er zijn mensen die nog erg veel waarde hechten aan bellen met de afdeling klantcontact. Of mensen die geïnformeerd willen worden door middel van een brief. Daar houden we rekening mee.

Daarnaast is het werken bij Wooncompagnie veel flexibeler geworden. Er is nu op elk tijdstip en op elke locatie (met internet) toegang tot het bedrijfsnetwerk. Het is allemaal plaats en tijd onafhankelijk geworden.


4. Wooncompagnie loopt met innovaties als SKARP, VERA, PAM, iWebsite en iDIN vooruit op andere corporaties. Zien jullie jezelf ook als innovator?
We zien onszelf niet als innovator. We merken wel dat de leveranciers waar wij mee werken ons graag als voorbeeld gebruiken. Bij ons is voorop lopen geen doel op zich. Ik kan ook niet zo goed inschatten of we ver vooruit lopen op andere corporaties. Wat ik wel weet, is dat er bij Wooncompagnie gedreven mensen werken met passie voor hun vak. We proberen de juiste mensen op de juiste plek te zetten en ze verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven. Dit geldt zeker ook voor de afdeling I&A. Ik probeer de mensen in hun kracht te zetten en ik zorg voor de benodigde focus. Als dit goed zit dan gaat de innovatie vanzelf.

Standaardisatie is cruciaal om binnen de corporatiesector op ICT gebied de volgende stap te kunnen zetten.

5. Je speelt zelf ook een belangrijke rol binnen VERA. Kun je daar meer over vertellen?
Ik vind dit een heel belangrijk initiatief en ben daarom ook actief als lid van de stuurgroep. Standaardisatie is cruciaal om binnen de corporatiesector op ICT gebied de volgende stap te kunnen zetten. Standaardisatie zorgt voor meer flexibiliteit en efficiëntie binnen je IT landschap. Je kunt sneller wijzigingen doorvoeren. En doordat applicaties met elkaar gekoppeld kunnen worden, kun je efficiënter omgaan met je data.

Daarnaast merk ik dat standaardisatie niet alleen over techniek gaat. Het gaat ook heel erg over samenwerken, organiseren en mensen op één lijn krijgen.

Mijn ideaalbeeld is dat VERA het mogelijk maakt om binnen de sector op een eenvoudige manier system 2 system informatie uit te wisselen. Dit is tevens een belangrijk thema binnen de vernieuwingsagenda van Aedes. De sector heeft VERA keihard nodig om dit te realiseren, maar er moet nog een hoop gebeuren. Een tempo versnelling is noodzakelijk.


Bron: BG Magazine 2018
Niet ontvangen? Neem contact met ons op.