VERA Woningcorporaties

VERA woningcorporaties: hoe draagt deze standaard bij aan het verbinden van data tussen verschillende software systemen van uw corporatie? Adviseur Martijn vertelt in onderstaande video over VERA voor woningcorporaties. Bekijk de video of lees de transcriptie. 

VERA Woningcorporaties

VERA is een referentiearchitectuur. Dat gaat dus echt heel erg over standaardiseren van data. En helemaal niet alleen in ons vakgebied rondom vastgoedsturing, maar eigenlijk over de corporatiesector breed, dus ook alle operationele processen. Overal waar informatie uitgewisseld wordt tussen verschillende bedrijfsonderdelen is er een behoefte aan standaardisatie. En VERA die beschrijft eigenlijk standaarden waar je, als je wilt als leverancier en ook als corporatie, aan kunt conformeren.

En dat raakt natuurlijk ook heel erg waar we mee bezig zijn met onze VastgoedCloud. Want het is ook voor ons niet handig en ook voor onze klanten niet handig als je overal weer eigen definities hebt. En overal weer een andere manier moet bedenken om vast te leggen:

  • Wat is nou een woningtype?
  • Hoe beschrijven we een parameter in de marktwaarde?

VERA-definities gebruiken

Als dat gewoon ergens op een plek vastligt, dan hebben we daar heel veel voordeel bij. En daarom hebben we in de VastgoedCloud op een gegeven moment ook gezegd: we willen gewoon bepaalde referentiewaarden, de woningtypen die je bijvoorbeeld ook gebruikt in je dVi-aangifte, maar ook wat voor soorten clusters ken je nu? In plaats van allemaal je eigen definities bedenken hebben we in de VastgoedCloud ook gezegd van: als je wilt kun je aanhaken op de VERA-definities en hoef je ze niet zelf meer te bedenken. En dat maakt het ook makkelijker om het weer naar andere systemen uit te wisselen.

VERA standaard in De VastgoedCloud

VERA Woningcorporaties

Batavia Groep in werkgroep VERA

Eerlijk gezegd: in die werkgroep zitten mensen vanuit verschillende softwareleveranciers. Maar we zitten daar met de pet op van VERA, dus we zitten daar echt voor de sector. En ik heb daar nooit een pet op van Batavia Groep. Het is uiteraard wel zo, omdat we allemaal in dezelfde sector werken, hebben we allemaal voordeel erbij. Maar we zitten daar niet namens het bedrijf waar we ook voor werken en dat geldt eigenlijk voor alle mensen die in die werkgroep zitten. Dat geldt ook voor de CORA, onze zusterorganisatie, zusterclub die ook gaat over het beschrijven van bedrijfsprocessen. Het zijn dan vooral mensen uit de corporatiewereld en die zitten daar natuurlijk ook niet vanuit hun eigen corporatie, maar meer met het idee van: wat is nou de grootste gemene deler voor de hele sector?

VERA standaard

Ik denk dat de tijd rijp is in de sector. Ik zie ook initiatieven zoals CORA en VERA en het uitwisselen via webservices en allerlei leveranciers die ook zeggen: Onze software draait alleen nog maar in de cloud. Dat is natuurlijk al een aantal jaren gaande, maar steeds meer zie ik nu dat toch wel door begint te dringen van hoe belangrijk het is om gegevens te verzamelen, te verbinden.

Ook waar het kan te standaardiseren, zodat je ook slim gebruik kan maken van al die informatie en nog steeds kan zeggen: We beheren het op een plek, maar we kunnen het in onderlinge samenhang bekijken. En dat doen wij dan aan de ene kant door analyses te maken van je bezit. Echt van portefeuilleniveau tot op het laagste niveau analyseren op basis van data, maar ook om vervolgens te simuleren en ook beleidsuitgangspunten te kiezen en die ook weer vast te leggen, zodat je het ook met de rest van de organisatie kan delen.

Ik denk dus dat voor heel veel van onze klanten ook nu geldt dat de tijd er is om te zeggen van: We willen alles wat we al hebben verzameld bijvoorbeeld ook in VIM of in VIP nu om dat eens een keer nou ja opnieuw onder de loep te nemen en een plek te geven in de VastgoedCloud.

Standaardisatie CBS data

Standaardisatie Definities Conform CBS Indelingen

STANDAARDISATIE VAN DATA

In de VastgoedCloud maakt uw corporatie desgewenst gebruik van de volgende gestandaardiseerde waarden:

  • BAG (definitie adressen en gebouwen van de overheid)
  • Definitie gemeenten, buurten, wijken, regio’s en dergelijke (conform CBS indelingen)
  • VERA (definities referentie architectuur corporatiesector)
  • Percelen (conform definitie van het Kadaster)
  • Data-taxonomie toezichthouder (dVi en dPi)

Daarnaast biedt de VastgoedCloud ook de mogelijkheid om eigen definities te gebruiken. De mate waarin uw corporatie gebruik wil maken van de gestandaardiseerde definities of eigen definities is een keuze van de corporatie zelf. Voor bepaalde toepassingen is echter een gestandaardiseerde definitie vereist.