VastgoedCloud in compliancy register VERA 3.2

23-01-2020

VastgoedCloud nu al opgenomen in compliancy register VERA 3.2
Twee weken na de lancering van de VastgoedCloud op onze klantendag in Beeld & Geluid in Hilversum, werd het platform al opgenomen in het compliancy register van VERA! Dit betekent dat klanten van Batavia Groep serieus werk kunnen gaan maken van het verbeteren van datakwaliteit en het verbinden van bronnen, systemen en partijen rondom vastgoeddata.

Met het VastgoedCloud-platform zorgen wij desgewenst voor de transformatie van niet-gestandaardiseerde gegevens uit ERP-systemen, expertsystemen en andere bronnen naar het VERA gegevensmodel. Tegelijkertijd is VastgoedCloud zelf ook een bronsysteem voor vastgoeddata waarvoor geen centrale registratie is geborgd (denk aan persoonlijke of afdelingsspecifieke Excel-bestanden).

Vera Compliant

Vcvera

Het VERA gegevensmodel beschrijft de definities van en de afbakening tussen onder meer geografische indelingen, cluster-indelingen, BAG-objecten en eenheden. Maar ook definities van concrete kenmerken als eenheidtyperingen, doelgroepen en clustersoorten worden door VERA beheerd als referentiedata. Het doel is het makkelijker maken van de uitwisseling van (vastgoed-)data tussen afdelingen binnen de corporatie, tussen corporaties onderling, tussen corporaties en comakers en tussen corporaties en toezichthouders.

Door het toepassen van validatieregels blijft de datakwaliteit bovendien gewaarborgd: voor iedere toevoeging of wijziging van data wordt gecontroleerd of de gegevens voldoen aan vooraf gestelde eisen. Dit kunnen eisen zijn die uit de VERA-standaard voortkomen, maar het is ook mogelijk om eigen, corporatiespecifieke, voorwaarden te stellen aan de in VastgoedCloud te beheren vastgoeddata.

Andere kenmerken van VastgoedCloud, die bijdragen aan beter databeheer in uw organisatie zijn:

  • Historie wordt opgebouwd, mutaties worden gelogd en informatie is herleidbaar tot een peilmoment
  • Vastgoeddata kan worden verrijkt ten behoeve van analyse en rapportage: bandbreedtes en klassen-indelingen, scores en KPI’s, eigen omschrijvingen, etc.
  • Op veldniveau regelen wie data kan bekijken en/of beheren, zowel intern als extern
  • Alle data-uitwisseling verloopt via een centrale, beveiligde poort (API)

De VastgoedCloud zal corporaties helpen om te komen tot een transparanter en beter controleerbaar datamanagement en daarmee ook de kwaliteit van strategische, tactische en operationele vastgoedprocessen verhogen.

Wilt u meer informatie over de VastgoedCloud? Neem contact op!

Jeroen Vierkant (2)
Jeroen van Vliet Algemeen Directeur