'PAM als dienst' traject bij Wonen Zuid succesvol afgerond

24-01-2018

'PAM als dienst' traject bij Wonen Zuid succesvol afgerond 
Sinds kort bieden we corporaties die (nog) geen volledige PAM-licentie aan willen schaffen de mogelijkheid om PAM (Portfolio- en Assetmanagement Model) als dienst in te zetten. Wonen Zuid heeft in november 2017 als eerste corporatie het ‘PAM als dienst’ traject succesvol afgerond. Peter Uiterwijk, senior beleidsmedewerker bij Wonen Zuid, vertelt waarom de corporatie ervoor koos om PAM als dienst in te zetten.  

Inzichtelijk en visueel 
“We hoopten met PAM een exercitie uit te kunnen voeren die voor directie en management inzichtelijk en visueel zou maken hoe denken in scenario’s en de hierbij te maken onderlinge afweging van verschillende beleidsvelden, leidt tot het vinden van een optimum. Een optimum in de vaak tegenstrijdige belangen van ambities als groei, betaalbaarheid en kwaliteit,” vertelt Peter.  

Door met PAM verschillende portefeuillescenario’s te simuleren heeft Wonen Zuid in korte tijd goed inzicht gekregen in de (financiële) speelruimte en de samenhang tussen de verschillende elementen van het beleid. Peter: “Hiermee kunnen we niet alleen zelf beter op zoek gaan naar het beste punt op de horizon maar ook beter anticiperen op wensen van huurdersorganisaties, gemeenten en andere stakeholders. Laten zien wat invulling van een bepaalde wens betekent ten opzichte van andere wensen, zodat we een betere en transparantere belangenafweging kunnen maken. We hebben met deze PAM-exercitie gezien hoe de vaak tegenstrijdige ambities als groei, betaalbaarheid en kwaliteit elkaar beïnvloeden en wat de gevoeligheden van de verschillende parameters hierbij zijn.” 

Tot slot voegt Peter toe: “We weten dat de toekomst die we proberen te simuleren nooit uitkomt. Maar we weten zo wel in welke richting we moeten kijken.” 

Over PAM als dienst 
‘PAM als dienst’ biedt corporaties de mogelijkheid om in een kort tijdsbestek samen met de adviseurs van Batavia Groep het model te vullen met de eigen data en beleidsuitgangspunten. Vervolgens kan eenvoudig een aantal scenario’s worden opgebouwd waarin we bijvoorbeeld maximaal inzetten op een minimale huursomstijging of uitbreiding van het aantal woningen tot de 2e aftoppingsgrens. In een interactieve sessie tonen we daarna de uitkomsten en bouwen we ter plekke één of meer alternatieven. De resultaten worden vervolgens direct getoond! 

Wilt je meer weten over ‘PAM als dienst’? Neem voor vragen gerust contact met op met Jeroen van Vliet via jeroen.van.vliet@bataviagroep.nl.