Opnieuw een succesvol jaar voor Batavia Groep

04-01-2018

Terugblik 2017

In de eerste weken van het nieuwe jaar blikken we traditioneel terug op het afgelopen jaar. 2017 was voor Batavia Groep een succesvol jaar dat in het teken stond van nieuwe medewerkers, nieuwe klanten, optimalisatie van onze bestaande producten, het ontwikkelen van nieuwe producten, diverse succesvolle conversietrajecten, evenementen en nog veel meer! In deze terugblik staan we stil bij de belangrijkste en meest succesvolle gebeurtenissen van 2017. 

Vastgoedsturing

Groei PAM zet door!
Eind 2015 lanceerden we het Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM). In 2016 maakte dit model een vliegende start met de livegang van PAM bij verschillende corporaties. In 2017 ging de groei van PAM gestaag verder en gingen talloze corporaties live met het model. Vooral de ijzersterke combinatie VIM–PAM blijkt voor veel corporaties onmisbaar in het professionaliseringsproces van de vastgoedsturing. Zonder uitzondering herkennen corporaties de VIM-PAM combi als het enige productportfolio in de markt dat de gehele boven- en onderkant van de bekende RIGO-beleidsachtbaan faciliteert.

Ontwikkeling PAM gaat verder
Halverwege juni is een compleet nieuw onderdeel beschikbaar gekomen in PAM: PAM Portfolio Verkenningen. Dit onderdeel is een aanvulling op de al langer bestaande functionaliteiten en is toegevoegd om meerdere beleidsvarianten voor de complete vastgoedportefeuille te modelleren. Met ‘Verkenningen’ is het mogelijk geworden om zeer snel alternatieven voor portfoliobeleid op hoofdlijnen door te rekenen en de uitkomst direct te vertalen naar de wensportefeuille, de vastgoedexploitatie en de kasstroom- en vermogensratio’s. Naast de snelheid waarmee deze alternatieven worden berekend, is de toegevoegde waarde van ‘Verkenningen’ vooral gelegen in het feit dat hier gedetailleerde simulaties kunnen worden gecombineerd met de effecten van globale beleidsvoornemens. 

PAM als dienst
In november hebben we het eerste 'PAM als dienst' traject succesvol afgerond. ‘PAM als dienst’ biedt corporaties de mogelijkheid om in een kort tijdsbestek samen met de adviseurs van Batavia Groep het model te vullen met de eigen data en beleidsuitgangspunten. Vervolgens kan eenvoudig een aantal scenario’s worden opgebouwd waarin we bijvoorbeeld maximaal inzetten op een minimale huursomstijging of uitbreiding van het aantal woningen tot de 2e aftoppingsgrens. In een interactieve sessie tonen we vervolgens de uitkomsten en bouwen we ter plekke één of meer alternatieven. En de resultaten worden direct getoond! Zo ontstaat een compleet en gezamenlijk beeld van het draaien aan de ‘beleidsknoppen’ binnen de kaders ‘steenrijk en straatarm’. Deze functionaliteit is beschikbaar voor corporaties die (nog) geen volledige PAM-licentie aanschaffen. 

Doorontwikkeling VIM
In 2016 hebben wij aangekondigd dat we het Vastgoed Informatie Model (VIM) gaan vernieuwen. We vinden het belangrijk om onze klanten actief te betrekken bij nieuwe producten. Daarom zijn we begin 2017 met een select groepje VIM klanten van start gegaan met de VIM Klankbordgroep. Het afgelopen jaar heeft de Klankbordgroep actief meegedacht over de doorontwikkelingen van VIM en hebben we hard gewerkt aan het resultaat: de VastgoedCloud en VIP (de vernieuwde interface van VIM). Op de VIM klantendag in maart 2018 presenteren wij deze producten vol trots aan onze VIM klanten.

Samenwerking fluX
Per 1 oktober 2017 bundelen Batavia Groep en fluX de krachten. De Taxatiemanagement oplossing van fluX is gekoppeld met het Portfolio- en Assetmanagent Model en het Vastgoed Informatie Model van Batavia Groep. Door deze samenwerking kunnen woningcorporaties hun taxatieproces sterk vereenvoudigen en meer grip krijgen op zowel het taxatie- als het vastgoedsturingsproces.  

Samenwerking Kadaster
Het Kadaster en Batavia Groep hebben een grote stap voorwaarts gemaakt op het gebied van gegevensuitwisseling. In het VIM, dat door meer dan 55 corporaties wordt gebruikt, kunnen op een eenvoudige manier diverse analyses met vastgoedgerelateerde data worden gemaakt. De uitkomsten daarvan worden o.a. gepresenteerd op een mooie Google Maps kaart. Op deze kaart worden dan ook de kadastrale percelen van de corporatie getoond. 

Seminar vastgoedsturing een groot succes!
Op 7 december organiseerden we opnieuw een seminar vastgoedsturing. Met sprekers van flux, Fakton en Wooncompagnie was het seminar een groot succes! De inspirerende middag krijgt volgend jaar ongetwijfeld een vervolg!

Overzicht van enkele projecten:

 • De Veste heeft zowel VIM als PAM in gebruik genomen
 • Rijswijk Wonen is aan de slag met VIM en PAM
 • Wooncompagnie heeft binnen enkele maanden PAM geïmplementeerd
 • Wonen Zuid doorloopt een succesvolle sessie “verkenningen”
 • Wij gaan Volkshuisvesting Arnhem ondersteunen met PAM “verkenningen”

Klantsturing

iWebsite
Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt aan het ontwikkelen van onze online producten, met als hoogtepunt de ontwikkelingen van iWebsite. De iWebsite brengt de wereld samen van de website, het aanbod- en huurdersportaal en de kennisbank. We hebben grote vorderingen gemaakt! Na de succesvolle lancering van iWebsite op Corporatieplein in samenwerking met de Woningstichting, hebben de volgende twee corporaties er al voor gekozen om de innovatieve iWebsite te implementeren! Zowel Actium als Wooncompagnie zijn dit jaar van start gegaan met iWebsite en profiteren op deze manier van de nieuwste manier van klantcontact.

Samen met klanten werken aan optimalisatie reparatieverzoekenproces
Begin 2017 hebben we samen met onze online klanten gebrainstormd over het optimaliseren van het reparatieverzoekenproces. Samen hebben we een top 3 verbeterpunten opgesteld, die wij doorvoeren in iWebsite.

Actief meebeslissen over wijzigingen in het KVS
We vinden het belangrijk om onze klanten actief te betrekken bij de doorontwikkelingen van onze producten. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van gebruikersbijeenkomsten en klankbordgroepen. Eind 2017 hebben we besloten om onze klanten ook actief te laten meebeslissen over mogelijke nieuwe features en verbeteringen in onze producten. Omdat deze werkwijze een grote verandering met zich meebrengt, zijn we “klein” gestart”, met het KVS. Als deze aanpak succesvol blijkt, gaan we deze methodiek voor alle producten inzetten.

Optimale klantontzorging
Soms hebben kleine verbeteringen grote gevolgen. Zo ook nieuwe functionaliteit op het klantenportaal van Batavia Groep bij woningcorporatie Bo-Ex. Sinds begin 2017 is het mogelijk dat huurders van Bo-Ex direct een online reparatieverzoek kunnen inplannen. Met een paar drukken op de knop en zonder tussenkomst van de corporatie kan de huurder nu zelf via het plansysteem van Connect-It, 24 uur per dag en 7 dagen per week een afspraak inplannen met een vakman. Een mooi resultaat van de samenwerking met ViaData!

Overzicht van enkele projecten:

 • Actium Wonen gaat aan de slag met alle klantproducten!
  - Klantvolgsysteem
  - Kennisbank
  - iWebsite
 • Wooncompagnie vervangt het Huurdersportaal door de iWebsite
 • Huis en Erf; Klantvolgsysteem en Huurdersportaal gekoppeld aan Itris- Viewpoint
 • De Woningstichting: live met Kennisbank en Klantvolgsysteem

 

Dienstverlening
De afgelopen jaren is onze dienstverleningstak snel gegroeid. Omdat wij veel kennis en kunde in huis hebben op het gebied van zowel vastgoed- als klantsturing, vragen steeds meer corporaties ons om ondersteuning, los van onze producten. We ondersteunen corporaties op het gebied van vier thema’s: datakwaliteit, organisatieontwikkeling, vastgoedsturing en klantsturing. Om aan deze toenemende vraag te kunnen blijven voldoen, hebben we in 2017 versterking gekregen van twee toppers: Martijn Vermeulen en Marike van ’t Hoenderdaal. Marike ondersteunt corporaties als organisatie adviseur of programmamanager en Martijn helpt corporaties bij ingewikkelde data- en informatievraagstukken.

Overzicht van enkele projecten:

 • Programmanager bij Woonplus voor het  digitaliseren en optimaliseren van processen en organisatie (2017 en 2018 staan in het teken van de ketenintegratie onderhoud)
 • VERA:  werkgroep Architectuur
 • VERA:  werkgroep dPi/dVI