Jan Alers (Volkshuisvesting Arnhem) over werken met PAM

29-11-2018

Jan Alers van Volkshuisvesting Arnhem over werken met PAM
Jan Alers werkt al sinds 2006 als Manager Strategie en Organisatie bij volkshuisvesting Arnhem. In zijn rol was hij eerder dit jaar betrokken bij de aanschaf van het Portfolio- en Assetmanagement Model van Batavia Groep. Hoe bevalt het werken met PAM tot dusver en waar liggen de uitdagingen? We gingen in gesprek.

Begin 2018 besloot Volkshuisvesting Arnhem om (eerst) PAM als dienst in te zetten. Jan vertelt: “We wilden een kwaliteitsslag maken in onze vastgoedsturing met een soepele schakeling tussen portefeuille-niveau en assetniveau. Je kunt eindeloos praten hoe je dat het beste kan doen. Maar de mogelijkheid die Batavia Groep bood om eerst kennis te nemen van PAM, je eigen data erin te zetten en er vrijblijvend mee te stoeien, maakt alles een stuk concreter. En eerlijk gezegd, ook leuker. Je krijgt snel een beeld hoe het aanvoelt, wat kan en ook wat niet kan. Dat sprak ons aan, omdat we nog heel wat keuzes moesten maken.”

Daarnaast waren het snel kunnen maken van scenario’s en zeker ook het intuïtieve karakter waardoor het werken met PAM prettig aanvoelt, doorslaggevend.

Hij vervolgt: “Bij het inrichten van PAM rolden de te maken afwegingen als vanzelf naar boven. Daarbij kwamen de verschillende perspectieven die je bij vastgoedsturing nodig hebt, goed in beeld. Een controller heeft een andere invalshoek dan een beleidsmedewerker vastgoed of een adviseur strategie. Het is goed om deze afwegingen aan de voorkant van een nog niet dwingend proces te hebben. Overigens kwamen we al heel snel samen op hetzelfde spoor. Dit proces werd uitstekend begeleid door de consultants van Batavia, zonder keuzes op te leggen”.

Na de afronding van het PAM als dienst traject, koos Volkshuisvesting Arnhem alsnog voor een volledige PAM implementatie. Het vertrouwen in de opzet van PAM als geïntegreerde portfolio- en assettool was daarvoor één van de redenen. Jan: “Daarnaast waren het snel kunnen maken van scenario’s en zeker ook het intuïtieve karakter waardoor het werken met PAM prettig aanvoelt, doorslaggevend”.

Jimmy Kools liet zien hoe je met data maatschappelijke thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, maar ook armoede geïntegreerd in beeld kunt brengen en daar een koers op kan zetten.

Tijdens het implementatietraject is veel aandacht besteed aan verdieping, training van de organisatie en het vergroten van de kennis. Onderdeel hiervan was een kennissessie onder leiding van Jimmy Kools van Fakton. “Jimmy Kools liet zien hoe je met data maatschappelijke thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, maar ook armoede geïntegreerd in beeld kunt brengen en daar een koers op kan zetten. Voor ons was het verrassend dat het vooral niet over financiële waardeoptimalisatie ging”, zegt Jan. Hij vult aan: “Marike van ’t Hoenderdaal, organisatieontwikkelaar bij Batavia Groep, heeft op basis van interviews met betrokken medewerkers een organisatiescan gemaakt. Dit bood ons waardevolle elementen om het proces van vastgoedsturing verder vorm te geven. Daar zijn we nu mee bezig”.

De PAM implementatie bij Volkshuisvesting Arnhem is in juni afgerond. Vanaf de zomer wordt PAM ingezet om te helpen bij het maken van de nieuwe FMR. “Daarbij hebben we PAM vooral als portefeuille-instrument gebruikt. Dat is goed bevallen. Verschillende scenario’s en programma’s zijn doorgerekend. De uitkomsten geven meteen aan in welke mate we de prestatieafspraken met de gemeente en onze eigen wensportefeuille(s) realiseren (halen we de maatschappelijke doelstelling?). In een aantal stappen hebben we dit kunnen optimaliseren”. Jan sluit af: “In het nieuwe jaar gaan we het assetmanagement vormgeven en ons verder verdiepen in de financiële functionaliteit. Dan zullen ook veel meer collega’s kennismaken met PAM”.