Doe de VIM-scan en haal het maximale uit VIM en VIP

09-10-2018

Met zo’n 60 corporaties (en 900.000 eenheden) is VIM een breed gebruikte applicatie voor het ontsluiten en presenteren van vastgoeddata. Vanaf 2019 is de nieuwe interface van VIM beschikbaar: VIP. De introductie van VIP is de eerste stap in de vernieuwing van VIM.

Bij gesprekken met onze klanten over VIM en de introductie van VIP is gebleken dat veel corporaties een deel van de mogelijkheden van VIM niet benutten, terwijl tegelijkertijd blijkt dat VIM oplossingen biedt voor vraagstukken waar de corporatie mee ‘worstelt’. Ook bij het inrichten van de nieuwe interface VIP komt de vraag welke informatiebehoefte ondersteund moet worden nadrukkelijk aan de orde. Soms blijken inrichting en gebruik van VIM niet meer aan te sluiten op de huidige informatiebehoefte.

Om tegemoet te komen aan deze vragen, introduceren wij de ‘VIM-scan’.
 
Wat is de VIM-scan?
Bij de VIM-scan wordt door een consultant van Batavia Groep in een paar korte stappen in kaart gebracht hoe VIM nu wordt gebruikt, welke informatie vanuit welke bronnen nu ontsloten wordt, welke procesondersteuning gewenst is en welke informatie daarbij relevant is.

Stap 1: kennissessie
In een bijeenkomst (ca. ½ dagdeel) praat een consultant van Batavia Groep u bij over de (nieuwe) mogelijkheden van VIM en wordt gezamenlijk geïnventariseerd welke processen met VIM ondersteund zouden kunnen worden. Als processen / activiteiten waarbij VIM een rol kan spelen kan gedacht worden aan:

  • Portefeuille management
  • Asset management
  • Technisch beheer
  • Wijk- en buurtbeheer
  • Verhuurmutatieproces
  • Informeren KCC medewerkers
  • Aanbieden informatie aan huurders via website / portal
  • Informeren comakers en externen

Beoogd deelnemers aan de kennissessie zijn medewerkers die verantwoordelijk zijn voor, of uitvoerend zijn binnen, een of meer van deze processen.
 
Stap 2: interviews met kerngebruikers
Met de conclusies van de kennissessie als startpunt, voert de consultant van Batavia Groep aansluitend gesprekken met een klein aantal (1 tot 2 à 3) huidige kerngebruikers. Tijdens deze gesprekken worden het huidige gebruik en de inrichting van VIM in kaart gebracht, waaronder de gekoppelde basisdata en/of geïmporteerde extra data. Ook worden de gebruikers van VIM per functiegroep in kaart gebracht.
 
Stap 3: advies over optimalisatiemogelijkheden
In deze stap wordt de huidige situatie naast de gewenste situatie (zoals uit de kennissessie en aanvullende interviews is gebleken) gelegd. Vervolgens wordt benoemd welke aanvullingen op de huidige VIM-inrichting en/of datasets gewenst zijn. In het advies betrekt Batavia Groep ook de ervaringen van andere klanten om een beeld te geven van de mogelijke toepassingen van VIM.
 
Wat levert de VIM-scan op?
De VIM-scan levert algemeen inzicht op in de nieuwste mogelijkheden van VIM, en specifiek advies over optimalisatiemogelijkheden binnen uw organisatie. Deze optimalisatie is ook direct van toepassing op de nieuwe interface VIP.

Interesse in de VIM-scan?
Vul vrijblijvend onderstaand formulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken.