Batavia Groep ondersteunt QuaWonen bij professionaliseren vastgoedsturing

30-04-2018

Batavia Groep ondersteunt QuaWonen bij professionaliseren vastgoedsturing
Batavia Groep ondersteunt woningcorporatie QuaWonen bij het vormgeven en professionaliseren van de vastgoedsturing. Vastgoedsturing is belegd bij de afdeling Strategie en Participatie. QuaWonen kiest nadrukkelijk voor een aanpak die wordt ondersteund door meerdere afdelingen. Daarom zijn we begonnen met een pilot om met een multidisciplinaire taskforce, met vertegenwoordigers van de afdelingen wonen, vastgoed, beleid en financiën, een deelportefeuille uit te werken. De pilot zorgt breed in de organisatie voor meer kennis van en ervaring met vastgoedsturing. De pilot levert bovendien een concrete aanpak op voor de complexen die de taskforce bespreekt.

Meer dan een softwareleverancier
Wij ondersteunen corporaties met dienstverlening op het gebied van vier thema’s: datakwaliteit, organisatieontwikkeling, vastgoedsturing en klantsturing. Het verbeteren van de vastgoedsturing is complex. De aanschaf en implementatie van software, vormt hierin slechts één -weliswaar belangrijk- onderdeel. Onze adviseurs beschikken, naast kennis van software, over vrijwel alle andere aspecten die met vastgoedsturing samenhangen. Planvorming, datakwaliteit, en organisatieontwikkeling bijvoorbeeld.

Meer weten?
Ben je benieuwd wat we voor jouw corporatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op! 

Jeroen Vierkant (2)
Jeroen van Vliet Algemeen Directeur