Thús Wonen werkt voor vastgoedsturing met PAM

Woningcorporatie Thús Wonen zocht naar een softwarepakket om het proces van vastgoedsturing te ondersteunen. Zowel voor het portefeuillemanagement als het assetmanagement om woningen en complexen met elkaar te vergelijken. “PAM sluit heel erg aan bij de manier waarop wij naar onze portefeuillestrategie kijken.” Een gesprek met Wim de Vries, beleidsadviseur vastgoedsturing bij Thús Wonen.

Beleidsadviseur Wim De Vries Over PAM Batavia Groep (1)

Financieel doorrekenen complexprestaties

Woningcorporatie Thús Wonen verhuurt ongeveer 6.500 woningen in Noordoost-Fryslân. Wim houdt zich bezig met vastgoedsturing, portefeuillebeleid en complexbeleidsplannen voor de Friese corporatie. “We maakten voorheen uitgebreide complexprestatie-analyses in Excel. Het was ontzettend veel werk om al die gegevens te verzamelen en weer bij te werken. Eén keer maken lukt wel, maar dan moet je jaarlijks ook alles weer bijwerken. Het grote risico van Excel is de kans dat er fouten ontstaan”, begint Wim.

“We misten ook heel erg de financiële complexprestaties. We konden wel heel veel gegevens, zoals woningkenmerken en energie labels, uit het systeem halen. Het lukte niet om die vervolgens ook financieel door te rekenen naar onze hele portefeuille om scenario’s te bepalen. Het was altijd heel erg arbeidsintensief en het waren lange trajecten om uiteindelijk met elkaar te kunnen zeggen: Oké, dit is het scenario waar we voor staan.” De corporatie wilde dat anders en kwam bij PAM terecht.

“PAM is een heel mooi instrument voor corporaties die heel veel belang hechten aan hun maatschappelijke taak en niet alleen maar kijken naar de financiële prestaties van een complex.”

Wim de Vries Beleidsadviseur vastgoedsturing
Thus Wonen Vastgoedsturing Met PAM Batavia Groep

Beleidskeuzes op dorpsniveau

“Wij bevinden ons als woningcorporatie in een kwetsbare woningmarkt. Dit vraagt naast een analyse op portefeuilleniveau, dat we voor onze vastgoedsturing ook juist op kernniveau analyses uitvoeren. Zodat we bij het maken van complexplannen specifieke keuzes op dorpsniveau kunnen maken. PAM biedt ons deze mogelijkheid.”

Voordelen PAM  

Op de vraag wat hij het voornaamste voordeel van de applicatie vindt, antwoordt hij: “Ik vind PAM heel erg leesbaar. Ook al heb je geen diepgaande kennis van het pakket, PAM is erg overzichtelijk en heel goed begrijpbaar. Zelfs voor mensen die er wat minder vaak mee werken.”

Naast gebruiksvriendelijkheid noemt de beleidsadviseur het maken van beleidsafwegingen als voordeel. Wim: “We hebben nu echt een aansluiting tussen enerzijds de complexprestaties, dus het meten of maken van de complexplannen en het maken van complexanalyses, en anderzijds de portefeuille-effecten daarvan. Dus wat gebeurt er op portefeuilleniveau, wat zijn de gevolgen daarvan, sluiten we aan op de wensportefeuille? In PAM gaan die twee dingen mooi hand in hand. Je ziet wat de effecten zijn van de plannen die je maakt op zowel complexniveau als op de totale portefeuille. Dat vind ik heel erg mooi aan PAM.”

Portefeuille En Assetmanagement Met PAM 1

Herijking complexbeleidsplan

“Het eerste jaar zijn we echt aan het inrichten geweest, zorgen dat PAM gevuld werd. We hebben nu een goede basis staan waardoor we echt inhoudelijk met elkaar in gesprek kunnen gaan over wat nu de goede KPI’s zijn, hoe het komt dat het ene complex beter presteert dan het andere. De inrichting van PAM heeft ons geholpen om het gesprek breder in de organisatie te voeren en om met meer collega’s naar de opgaven te kijken. Nu staan we aan de vooravond van het echt te gaan gebruiken bij de herijking van ons complexbeleidsplan.”

PAM helpt bij verbeteren datakwaliteit

“Tot nu toe is iedereen die PAM gezien heeft of er enigszins mee werkt ontzettend enthousiast over wat er allemaal kan en wat er allemaal te vinden is”, aldus Wim.

Hij vervolgt: “We zijn nu bijvoorbeeld tegelijkertijd bezig met het herinrichten van ons MJOB-pakket. Want uiteindelijk hebben we ook echt pas wat aan PAM op het moment dat we de goede onderhoudsgegevens hebben ingevoerd. En zo liggen er op het gebied van datakwaliteit nog best wel wat uitdagingen om er zeker van te zijn dat de gegevens die we opvoeren ook allemaal de juiste zijn. PAM helpt om dat in beeld te brengen, van: waar gaan dingen goed, welke complexen vallen op en waar ontbreken data?”

Contact met Batavia Groep  

De samenwerking met Batavia Groep ervaart Wim als “hartstikke positief”. Hij zegt: “Tijdens de implementatie van PAM hebben we veel ondersteuning gehad. Ik merk dat er heel veel kennis van zaken is bij de mensen die ons geholpen hebben. Niet alleen kennis van het pakket, maar ook van de hele problematiek waar we tegenaan lopen als corporatie. Wat zijn de financiële componenten waarmee we te maken hebben, hoe werken de rekenmodules en hoe gaat dat met marktwaardering en alles wat daarbij komt kijken? Dat is heel fijn. En het contact is altijd heel direct. Als ik een vraag stel, dan krijg ik heel snel antwoord of kijkt er iemand mee, zodat we weer door kunnen.”

Maatschappelijke en financiële prestaties

Tegen portefeuille- en assetmanagers die zich op een softwarepakket aan het oriënteren zijn, heeft Wim het volgende advies: “Ik denk dat het sowieso goed is om de stap te maken van Excel naar een tool als PAM. Je krijgt sneller en efficiënter een objectief beeld van wat er speelt in een complex en om dat ook te delen in de organisatie. PAM is een heel mooi instrument voor corporaties die heel veel belang hechten aan hun maatschappelijke taak en niet alleen maar kijken naar de financiële prestaties van een complex. Voor ons is dat zeker één van de afwegingen geweest om voor PAM te kiezen”, sluit Wim af.