Onze AANPAK

Batavia Groep is meer dan alleen een softwareleverancier. We zijn eveneens een Kenniscentrum en Adviesbureau en ondersteunen corporaties op het gebied van onze drie pijlers: Klant, Vastgoed en Finance. We krijgen regelmatig het verzoek om naast de productimplementatie een bredere vorm van ondersteuning te bieden. Om aan deze vraag tegemoet te komen, is Batavia Groep Connect opgezet. Dit bedrijfsonderdeel is gericht op organisatie ontwikkeling en advies en wordt geleid door Marike van ’t Hoenderdaal. Met Batavia Connect adviseren wij corporaties -los van onze eigen software- over klantvisie, processen en de “stip” aan de horizon en het overbruggen van de “gaps” die genomen moeten worden om deze stip te bereiken. 

Strategie
Strategie

Wie is de corporatie van de toekomst? En hoe brengen we de organisatie naar een hoger niveau? Elke klantsituatie is anders, elke strategie dus ook. Eén van onze adviseurs helpt u vast te leggen waar uw corporatie binnen nu en 2025 naartoe wil.

Organisatie
Organisatie

De uitdagingen zoals bepaald in de strategie, moeten worden doorgevoerd in de organisatie. In hoeverre is de organisatie in staat om de gestelde doelen te realiseren, wat zijn verbeterpunten en wie krijgt welke rol?

Realisatie
Realisatie

De strategie staat vast en de consequenties voor de organisatie zijn duidelijk. De beoogde wijzigingen ook daadwerkelijk realiseren is een vak apart. Onze adviseurs ondersteunen de organisatie waar nodig in deze fase van realisatie.

Evaluatie
Evaluatie

In deze fase bekijken we of de korte termijn doelstellingen zijn behaald en wat de aandachtspunten op lange termijn zijn.

Marike van 't Hoenderdaal, Organisatie adviseur Marike van 't Hoenderdaal

Ook benieuwd naar Batavia Connect?

Benieuwd wat Marike voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op om te kijken hoe Batavia Connect in uw organisatie past.

MAAK EEN AFSPRAAK

x Vul alstublieft uw naam in
x Vul alstublieft uw bedrijfsnaam in
x Vul alstublieft een geldig e-mailadres in
x Vul alstublieft een geldig telefoonnummer in

STEL EEN VRAAG

x Vul alstublieft uw naam in
x Vul alstublieft uw bedrijfsnaam in
x Vul alstublieft een geldig e-mailadres in
x Vul alstublieft een geldig telefoonnummer in