Wierden en Borgen

Woningcorporatie Wierden en Borgen heeft ruim 6.700 sociale huurwoningen in Het Hogeland, Loppersum, Groningen en Westerkwartier. Sinds 2014 is Richard Winter werkzaam bij Wierden en Borgen. Via verschillende functies op de financiële afdeling werkt Richard sinds 1 januari 2020 als Assetmanager bij Wierden en Borgen. Richard krijgt de ruimte om met een open blik te ontdekken wat Assetmanagement voor Wierden en Borgen betekent. Samen met de Beleidsadviseur die ook het Portefeuillemanagement voor zijn rekening neemt, geeft Richard het Assetmanagement en Portefeuillemanagement bij Wierden en Borgen vorm. Daarvoor maken ze onder andere gebruik van VIM en PAM. Later dit jaar zal de migratie van VIM naar VIP (de vernieuwde versie van VIM) plaatsvinden. Batavia Groep sprak met Richard over de inzet van VIM bij Wierden en Borgen.

VRAAG VAN WIERDEN EN BORGEN
“We waren bij Wierden en Borgen in 2017 bezig met een digitaliseringsslag en we zochten een pakket dat ons kon helpen om een woningcartotheek op te stellen. In onze zoektocht kwamen wij uit bij VIM van Batavia Groep. Gedurende het proces realiseerden we ons dat ook PAM veel voor ons zou kunnen betekenen. We wilden meer doen met Assetmanagement en PAM kon ons daar bij helpen. Uit een selectie met meerdere partijen kozen we heel bewust voor Batavia Groep, omdat we vonden dat Batavia Groep het beste aansloot bij Wierden en Borgen. We hadden op dat moment veel beleid nog niet vastgelegd en Batavia Groep kon ons daar goed bij ondersteunen.”

VIM bij Wierden en Borgen

Brengt inzicht
Wordt door iedereen gebruikt
Ontzorgt

DE HELE ORGANISATIE GEBRUIKT VIM
"Toen wij kozen voor VIM, waren we ongeveer gelijktijdig bezig met het opzetten van het woonpunt. Op deze afdeling komen onder andere alle vragen binnen, waardoor het voor hen belangrijk is om te weten wat er bij een bepaald complex speelt. Ook merkten we op alle andere afdelingen dat er veel gebruik werd gemaakt van  Excellijstjes met alle bijbehorende frustraties. De lijstjes sloten vaak niet op elkaar aan. We waren dus echt op zoek naar een systeem waarin we simpel op adresniveau konden weergeven wat er speelt. Dat levert VIM heel goed.

En eigenlijk maakt iedereen bij Wierden en Borgen er gebruik van. Als er een huurder belt of we spreken een complex door, zoekt iedereen in VIM meteen het adres erbij voor de juiste informatie. De afdeling Verhuur haalt bijvoorbeeld gegevens uit VIM voor het aanbieden van woningen, maar ook voor de vervolgstappen. Als er een woning leegkomt dan kijken ze eerst in VIM om te zien wat de bedoeling is met de woning. Strategie en Beleid verwerkt het beleid in VIM en Financiën kan het portaal gebruiken om meer gevoel te krijgen bij woningen of complexen waarmee ze bezig zijn. Eigenlijk gebruiken mensen door de hele organisatie het Vastgoed Portaal."

Richardwinter Vierkant

VIM levert vooral heel veel inzicht in de hele organisatie. En daar is het wat ons betreft ook echt voor bedoeld. Dat inzicht helpt ons enorm met het verhaal richting onze stakeholders.

Richard Winter Assetmanager

BEHEERPLANNEN
"Ook beheerplannen hebben wij in VIM belegd. In principe heeft elk complex een beheerplan en aan elk beheerplan hangen bepaalde consequenties. Daardoor is op elk moment duidelijk voor mijn collega’s wat de bedoeling is met een complex. Als een complex op verkoop staat, weet de afdeling verhuur dat we niet meer gaan verhuren. En de afdeling Woonpunt kan direct in het beheerplan zien of een bepaald complex in aanmerking komt voor zonnepanelen, als zij daarover een vraag krijgen. En ik zorg ervoor dat de beheerplannen regelmatig worden bijgewerkt."

BEZIT IN HET AARDBEVINGSGEBIED
Er ligt een grote opgave voor Wierden en Borgen in het aardbevingsgebied. Dit brengt uitdagingen met zich mee waarbij VIM ondersteuning biedt. "Bijvoorbeeld als we telefoontjes krijgen van huurders die willen weten hoe het ervoor staat met het verstevigingstraject van hun huis. Daarbij biedt VIM direct inzicht. Ik gebruik VIM met name om verschillende strategieën te bekijken. Als een complex op de nominatie staat om verstevigd te worden, gebruiken wij VIM bijvoorbeeld om de omgeving te bekijken. Welke complexen van ons staan er om dit complex heen en wat zijn we daarmee van plan? Als dat complexen zijn die we op termijn gaan slopen of nieuwbouwen, kunnen we die er dan misschien bij betrekken? Bij dat soort vraagstukken helpt VIM enorm. Onze portefeuillemanager is daarnaast betrokken bij het samenwerkingsverband van acht corporaties in het aardbevingsgebied, de kr8-corporaties. Daarmee zijn we nu bezig met een implementatie van VIP en PAM. Het is de bedoeling met behulp van VIP en PAM met elkaar de verbinding te zoeken en plannen op elkaar af te stemmen. Wat kun je wel doen en wat juist niet  en wat kan een andere corporatie eventueel op zich nemen? Met behulp van de tooling van Batavia Groep maken we dat inzichtelijk."

Ook interesse in VIP? Neem contact op!