Prognose Onderdeel van PAM

Jolanda Header

De module Prognose geeft inzicht in de toekomstige ontwikkeling van de financiële continuïteitsratio’s zoals deze door de toezichthouder zijn geformuleerd.

Jolanda van Leeuwen Adviseur

Prognose

De module Prognose geeft inzicht in de toekomstige ontwikkeling van de financiële continuïteitsratio’s zoals deze door de toezichthouder zijn geformuleerd. Als we kijken naar het drie kamer model is Prognose feitelijk de vermogenskamer. De ratio’s worden getoond op het dashboard binnen Prognose en zijn beschikbaar voor zowel DAEB, als niet-DAEB en geconsolideerd. De onderbouwing van de ratio’s, inclusief de onderliggende balans en kasstromen, zijn als gedetailleerde output in Excel beschikbaar.

Voor de simulatie van de totale kasstromen wordt gebruikt gemaakt van de kasstromen die voortkomen uit het vastgoed en het te voeren beleid met betrekking tot het vastgoed. Hierbij gaat het over de verschillende aanpakken die worden ingerekend (zoals sloop, verkoop, investeren en nieuwbouw), maar ook over het onderhoudsbeleid en het huurbeleid. Niet vastgoed gerelateerde kasstromen kunnen in Prognose aanvullend worden opgenomen.


Wat Wonen Zuid over PAM zegt

We hebben inzicht gekregen in de financiële speelruimte en de samenhang tussen de verschillende elementen van het beleid.

Peter Uiterwijk Vastgoedontwikkelaar
Wonen Zuid

BALANS
Voor de simulatie van de balansposten wordt gebruikt gemaakt van de Marktwaarde zoals deze door PAM wordt berekend. Ook de beleidswaarde wordt door PAM uitgerekend en deze dient als onderlegger voor de berekening van de LTV en solvabiliteit. Ook voor de balans geldt dat de overige niet vastgoed gerelateerde posten handmatig kunnen worden opgevoerd. Ten slotte is de simulatie van leningen, inclusief aflossing en eventueel extra aan te trekken leningen onderdeel van Prognose.