Financiële Meerjarenraming Onderdeel van PAM

Jolanda Header

Met de financiële meerjarenraming krijgt uw corporatie inzicht in de toekomstige financiële positie en de haalbaarheid van verschillende scenario’s

Jolanda van Leeuwen Adviseur

FMR

De module Financiële Meerjarenraming in PAM geeft inzicht in de toekomstige kasstromen, de toekomstige balanswaarde en de toekomstige Winst- en Verliesrekening. Voor de simulatie van de totale kasstromen wordt gebruik gemaakt van de kasstromen die voortkomen uit het vastgoed en het te voeren beleid (zoals huurbeleid en onderhoudsbeleid) en van aanvullende kasstromen. Voor de balans worden de waarderingen gebruikt die in PAM worden berekend (de Marktwaarde en Beleidswaarde). 

Aanvullend worden in de prognose ook kasstromen en balansposten toegevoegd die niet afhankelijk zijn van het vastgoed. Ook is een simulatie van de leningen, inclusief aflossing en (mogelijk) extra nieuwe leningen onderdeel van prognose.

 

Wat Wonen Zuid over PAM zegt

We hebben inzicht gekregen in de financiële speelruimte en de samenhang tussen de verschillende elementen van het beleid.

Peter Uiterwijk Vastgoedontwikkelaar
Wonen Zuid

RATIO'S
Op basis van de simulaties worden ook de ratio’s die geformuleerd zijn door de toezichthouder berekend, zoals LTV, solvabiliteit en ICR. De output van prognose kent een opsplitsing naar DAEB en niet-DAEB. De output van prognose is beschikbaar als grafiek in PAM en als gedetailleerde output in Excel. De simulatie van prognose kan tot en met 2050 worden opgevraagd.