Data analyse Onderdeel van PAM

Martijn Header

Met de module Data analyse in PAM krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de opbouw van de portefeuille en kan een vergelijking worden gemaakt van de scores per complex.

Martijn Vermeulen Adviseur

Data analyse

Met de module Data analyse in PAM krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de opbouw van de portefeuille en kan een vergelijking worden gemaakt van de scores per complex. De analyse biedt niet alleen inzicht in de huidige situatie, maar ook in de toekomstige situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het maken van analyses van de vastgoedportefeuille, delen hiervan of van een complex. Data wordt zo veel mogelijk op het kleinste niveau (woning / contract) vastgelegd om vervolgens op allerlei aggregatie niveaus te kunnen gebruiken.

De goede mogelijkheden voor analyse, simulatie en het presenteren van de uitkomsten waren voor ons de redenen om te kiezen voor PAM en VIP.

Barbara Willems Manager Strategie en Participatie
Quawonen Vierkant

HET PRESENTEREN VAN DATA
PAM biedt de mogelijkheid om data te presenteren op basis van klassen en op basis van KPI's. De klassen kunnen gebaseerd zijn op numerieke waarden zoals huurprijsgrenzen of bouwjaargrenzen of op typeringen zoals woningtypen of energie-labels. De weergave is in de vorm van een tabel, grafiek of kaart. De klassen zijn ook de basis van de wensportefeuille. Als een klasse hiervoor wordt gebruikt, kan PAM ook binnen een bepaald beleidsscenario het verloop van de aantallen per klasse in de tijd weergeven tot aan 2050.

KPI'S IN PAM
Bij de KPI's gaat het om een numerieke waarde,  gebaseerd op een door PAM berekende waarde, zoals direct rendement. Bij KPI’s wordt gewerkt met een grenswaarde die per deelportefeuille kan worden ingesteld. De KPI’s kunnen worden gebruikt om een vergelijking te maken van de complexen: de “leaders” en de ”bleaders”. Op complexniveau kunt u een overzicht maken van de score van het complex op de verschillende KPI’s.

Door het combineren van twee PKI’s ontstaat een afwegingskader. Dit afwegingskader kent altijd vier kwadranten en kan worden gebruikt om complexen of deelportefeuilles op basis van verschillende invalshoeken te scoren. Een voorbeeld van een afwegingskader is een zogenaamde hold-sell analyse. Binnen een complex kan het afwegingskader worden gebruikt om de verschillende woningen in het complex met elkaar te vergelijken. Als een KPI is gebaseerd op een door PAM berekende score, is het ook mogelijk om deze score in de tijd te volgen.