Beleidsafwegingen Onderdeel van PAM

Jolanda Header

Door de vele mogelijkheden is dit onderdeel van PAM bij uitstek geschikt voor het maken en onderbouwen van investeringsafwegingen.

Jolanda van Leeuwen Adviseur

Beleidsafwegingen

In het Asset gedeelte van PAM staat het niveau van een complex centraal. Hierbij zijn complexen altijd onderdeel van een deelportefeuille. Voor de analyse van de prestaties van de complexen kent PAM KPI’s. Deze KPI’s zijn vrij te definiëren en kunnen door PAM worden berekend. Door complexen met elkaar te vergelijken, kan snel inzicht worden verkregen in de prestatie van de complexen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van een norm.

Op complexniveau kunt u

Inzicht krijgen in woningen
KPI's onderling analyseren
Verschillende aanpakken modelleren

Wat Rijswijk Wonen zegt over PAM

Met PAM hebben we inzicht in de prestaties van onze portefeuille en is het mogelijk om op een relatief eenvoudige manier verschillende toekomstscenario's door te rekenen en onderbouwde keuzes te maken.

Lydia de Puy Assetmanager
Rijswijkwonen Vierkant

IN EEN DASHBOARD TOONT U IN ÉÉN OOGOPSLAG HET EFFECT VAN AANPAKKEN PER COMPLEX OP:

  • De maatschappelijke prestatie 
  • De verschillende waarden, ook toekomstig 
  • De reële kasstromen 
  • De IRR-berekening 

Hiermee geeft dit onderdeel van PAM invulling aan de Vastgoedkamer. Van alle simulaties in PAM is voor elke variant en op elk moment in de tijd een verantwoording opvraagbaar. Door de vele mogelijkheden is dit onderdeel van PAM bij uitstek geschikt voor het maken en onderbouwen van investeringsafwegingen.

MAAK EENVOUDIG DE STAP VAN TACTISCH NAAR STRATEGISCH NIVEAU
Door het ingebouwde procesmodel in PAM is ook eenvoudig de stap van tactisch niveau naar strategisch niveau te maken. Vanuit het complexniveau wordt één aanpak voorgesteld als meest wenselijke aanpak. Deze aanpak is op dat moment onderdeel van de Asset variant. Dit is een portefeuille-variant die bottom-up wordt opgebouwd. Deze Asset variant kan op (deel)portefeuille niveau direct worden vergeleken met de portefeuille varianten die top-down zijn opgesteld. Door deze functionaliteit kunt u direct zien wat het effect is van een aanpak voor een of meer complexen op het totaal van de wensportefeuille en op de vermogensratio’s.