Basisdata Onderdeel van PAM

Jolanda Header

Met de basis dataset wordt gedefinieerd welke vastgoedobjecten in de portefeuille aanwezig zijn. Hiermee kunt u zowel analyses doen als ook simulaties.

Jolanda van Leeuwen Adviseur

Basisdata

De basis van PAM is een dataset op een peildatum 31-12 van een jaar. Deze dataset wordt ingeladen op het niveau van een adres of een contract. Met de basis dataset wordt gedefinieerd welke vastgoedobjecten in de portefeuille aanwezig zijn.

Met de basis dataset kunt u zowel analyses doen (zie ook data analyse) als ook simulaties. Omdat de dataset in PAM vanuit de kleinste eenheid wordt opgebouwd, worden de analyses en simulaties voor complexen, deelportefeuilles en portefeuille gebaseerd op dezelfde data. Binnen de dataset kunt u flexibel doorsneden maken op basis van bijvoorbeeld wijken, plaatsen en typen.

De basis van analyses en simulaties voor:

Complexen
Portefeuilles
Deelportefeuilles

Wat zegt Woonbedrijf?

Zonder data goed op orde te hebben, wordt juiste sturing erg moeilijk.

Leon van der Zanden Bedrijfs en informatie analist
Logo Woonbedrijf Vierkant

DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN DATA IN PAM ZIJN:

  • ERP (ook via koppeling met VIP)
  • TMS systeem (voor de data van de waarderingen)
  • Meerjarenraming (voor de bestaande en vastgestelde financiële meerjarenraming)
  • MJOB voor het geplande onderhoud

DATAKWALITEIT
Datakwaliteit is een belangrijk thema in PAM. Door middel van verschillende controles, validatie en analyse mogelijkheden, kunt u bij de inrichting van PAM inzicht krijgen in de datakwaliteit. Hierbij is de data consistentie tussen de verschillende aangeleverde bronnen belangrijk.

PAM maakt op basis van de data eigen waarderingsberekeningen voor de Marktwaarde in Verhuurde Staat en de Beleidswaarde. Daarnaast maakt PAM op basis van de data simulaties van het toekomstige beleid van de corporatie, vertaald in een prognose van de Wensportefeuille en een prognose van de de kasstromen, de W&V en de Balans, inclusief de financiële ratio’s zoals geformuleerd door het WSW.