Springco Plugin van De VastgoedCloud

Martijn Header

Door de samenwerking met Springco brengt u tot op blokniveau in beeld wat de kenmerken zijn van de huishoudens, bewoners en de woonmilieus in uw bezit en de omgeving.

Adviseur Martijn Vermeulen

Springco

Batavia Groep werkt samen met Springco om vastgoedprofessionals een nog bredere blik op hun vastgoedinformatie te kunnen bieden. Springco is gespecialiseerd in data-georiënteerde vraagstukken op het gebied van de woon- en leefomgeving. Ze beschikken over grootschalige databronnen met onder meer consumenten-, vastgoed-, woonmilieu- en verhuisinformatie.

Springco

WAT HOUDT DE PLUGIN IN?
Naast de eigen data van uw corporatie en publieke data (die al beschikbaar zijn in De VastgoedCloud), kunt u door de samenwerking met Springco nu ook tot op blokniveau in beeld brengen wat de kenmerken zijn van de huishoudens, bewoners en de woonmilieus in uw bezit en de omgeving. Bijvoorbeeld de huishoudensamenstelling en leeftijd- en inkomensverdeling van huishoudens. Maar ook sociale kenmerken op bouwblokniveau, zoals opleiding, de duurzaamheidsattitude en daarnaast vastgoedkenmerken zoals verhoudingen van eigendom en de prijs per m2, woonmilieus, het energieverbruik van uw complex en het totale verwachte autobezit behoren tot de mogelijkheden.

Liever persoonlijk contact? Martijn helpt u graag.