Datakwaliteit in De VastgoedCloud

Martijn Header

Binnen De VastgoedCloud is veel aandacht voor datakwaliteit. Hierbij werken we aan een structurele verbetering van de datakwaliteit en niet aan een eenmalige actie.

Martijn Vermeulen Adviseur

Verbeteren van datakwaliteit als continu proces

Datakwaliteit is een thema dat op dit moment bij iedere corporatie leeft. Binnen het concept van De VastgoedCloud is veel aandacht voor datakwaliteit. Hierbij is het uitgangspunt dat er wordt gewerkt aan een structurele verbetering van de datakwaliteit en niet aan een eenmalige actie. De VastgoedCloud ondersteunt de datakwaliteit structureel op verschillende manieren.

In De VastgoedCloud kan data eenvoudig worden

Geanalyseerd
Geïmporteerd
Gevalideerd

Wat zeggen onze klanten?

Je hebt alleen wat aan dat soort stuurinformatie als de onderliggende data betrouwbaar is. In de VastgoedCloud kun je zien wanneer data is gewijzigd en kun je gegevens met elkaar vergelijken. Het stelt ons in staat om snel te kunnen ingrijpen op foute of onvolledige invoer. Daarin zit echt de kracht van de applicatie.

Daan Jansen Functioneel beheerder
Site Quote

DE VASTGOEDCLOUD ONDERSTEUNT DATAKWALITEIT OP VERSCHILLENDE MANIEREN

De bron ligt buiten De VastgoedCloud (data import)

  • De data in De VastgoedCloud kan eenvoudig worden geanalyseerd op ontbrekende en afwijkende data.
  • Bij gebruik van gestandaardiseerde data-definities worden afwijkende definities als 'uitval' gepresenteerd.
  • Bij import van data kunnen verschillende soorten validaties worden uitgevoerd. Hierbij wordt bij elke import een check gedaan op deze validaties.
  • Uitzonderingen op validatie regels worden vastgelegd, zodat deze altijd inzichtelijk zijn en nieuwe imports hierop niet worden gehinderd.

De VastgoedCloud is de bron van de data

  • De data in De VastgoedCloud kan eenvoudig worden geanalyseerd op ontbrekende en afwijkende data.
  • Per veld kan een validatie worden ingesteld. Hierbij kunnen ook vooraf uitzonderingen worden vastgelegd.
  • Alleen gegevens die voldoen aan vooraf zelf opgestelde regels worden geïmporteerd. Daarnaast heeft u achteraf altijd een volledig overzicht van de gewijzigde gegevens en volgens welke regels deze zijn toegevoegd.

Alleen gegevens die voldoen aan vooraf zelf opgestelde regels worden geïmporteerd. Daarnaast heeft u achteraf altijd een volledig overzicht van de gewijzigde gegevens en volgens welke regels deze zijn toegevoegd.

VC