Audit trail in De VastgoedCloud

Jeroen Header

In De VastgoedCloud is een “spoor” (trail) door de tijd heen traceerbaar voor de data. Dit ondersteunt het kunnen toepassen van een “audit trail” op de data.

Jeroen van Vliet Algemeen Directeur

Audit trail

Het uitgangspunt van De VastgoedCloud is dat van alle data op elk moment inzichtelijk is:

  • Wanneer is de waarde van het veld gemuteerd (en wat waren de waarden voor de mutatie)?
  • Door wie is de waarde gemuteerd (of door welke import)?
  • Welke validatie regels (en uitzonderingen) golden bij de mutatie?
  • Is de waarde gebaseerd op een standaarddefinitie (en zo ja, op welke)?
  • Wat is de status van de waarde in het veld?
  • Kan een waarde worden aangepast, of is het een geconsolideerde waarde?

Door de data zo op te slaan dat de antwoorden op bovenstaande vragen voor alle data steeds inzichtelijk zijn, is een 'spoor' (trail) door de tijd heen traceerbaar voor de data. Dit ondersteunt het kunnen toepassen van een 'audit trail' op de data in De VastgoedCloud.