De VastgoedCloud verbindt vastgoeddata woningcorporaties

21-09-2021

In onze optiek is het op orde hebben en houden van data essentieel voor het behalen van de maatschappelijke doelen die een corporatie heeft. En daarom hebben wij de VastgoedCloud ontwikkeld. De VastgoedCloud is een geïntegreerd applicatieplatform dat de complexe wereld van vastgoeddata en vastgoedsturing bij woningcorporaties eenvoudig maakt.  

Algemeen directeur Jeroen van Vliet vertelt in onderstaande video over de VastgoedCloud. Bekijk de video of lees de transcriptie. 

Wat we gemerkt hebben de afgelopen jaren bij het werk wat we doen voor woningcorporaties, is dat er veel verschillende systemen zijn waar gegevens voor nodig zijn voor bijvoorbeeld de vastgoedsturing. En dat die gegevens net andere definities kennen. Om die werelden bij elkaar te brengen zijn wij gaan werken aan een oplossing die wij De VastgoedCloud noemen. 

VIM-model vs. De VastgoedCloud

Ten opzichte van het VIM-model wat al bij veel klanten in gebruik is - wat wel data opslaat, maar geen historie, of weinig historie opslaat - hebben we nu in De VastgoedCloud een model gemaakt wat elke verandering in de data registreert vanaf het moment dat je gaat bijhouden. Of dat nu data uit een ander systeem is of dat je dat in de applicatie zelf beheert, waardoor we op elk moment inzicht hebben in alle veranderingen in data. En op elk moment ook de stand kunnen laten zien van je data op dat moment. En dat is eigenlijk de grote verandering ten opzichte van het oude VIM-model hoe we met data omgaan.

Standaard definities

Het andere is dat we, daar waar er standaards zijn, neem bijvoorbeeld de VERA-standaard of de standaard vanuit de BAG of de overheid, CBS-buurten, maar vooral die VERA-standaard is volledig doorgevoerd in de applicatie. Dus we dwingen het niet af. Je kunt ook met je eigen definities werken, maar we bieden de volledige standaardisatie aan op basis van open marktstandaarden.  

De VastgoedCloud verbindt vastgoeddata

De Vastgoedcloud van Batavia Groep

Het voordeel voor woningcorporaties

Het voordeel van werken met De VastgoedCloud is dat om gegevens uit de ene applicatie, bijvoorbeeld een ERP-systeem waar de huren vastliggen, te kunnen gebruiken in een applicatie, bijvoorbeeld voor het maken van een waarderingsberekening heb je aanvullende informatie nodig en heb je soms ook verschillende definities op je vastgoed nodig. En, dat gebeurt nu oneerbiedig gezegd toch wel wat houtje-touwtje bij woningcorporaties.

Je wilt dat proces helemaal inzichtelijk hebben en ook zoveel mogelijk geautomatiseerd hebben. En om ook accountants bijvoorbeeld inzicht te kunnen geven in hoe datasets tot stand komen, de zogenaamde audit trail. Dat bieden wij volledig met De VastgoedCloud. Ook als het gaat om meer bouwkundige informatie. Als het gaat om bijvoorbeeld inhoudsgegevens of conditiemetingen. Als het gaat om klantinformatie, of klanttevredenheidsonderzoeken.  

Om een hele solide basis te hebben waarop je verschillende berekeningen kunt maken, analyses kunt doen, beslissingen kunt nemen en ook het vastleggen van die beslissingen in de vorm van strategieën of beleidsuitgangspunten weer kunt monitoren. Dat is eigenlijk het doel van onze VastgoedCloud.  

Gebruikers van De VastgoedCloud

De Vastgoedcloud Gebruikers Woningcorporaties

Gebruikers van De VastgoedCloud

De gebruikers van onze applicatie zijn eigenlijk nu al assetmanagers, portefeuillemanagers, beleidsmakers, maar ook medewerkers die in de dagelijkse praktijk bezig zijn met de verhuur van woningen: bedrijfsbureau medewerkers. Dus dat blijven ook de gebruikers van de applicatie. Op woningniveau of op complexniveau zul je misschien wat meer operationele informatie hebben en vanaf het complexniveau met allerlei analyses naar de wijken, gebieden, portefeuille, wordt het al wat meer strategisch-tactisch.  

Een nieuwe doelgroep voor De VastgoedCloud voor ons is de informatiemanager of de data analisten, omdat we ook een complete dashboard bieden op de datasets en de monitoring doen van de kwaliteit van de data. Dus werken aan datakwaliteit is natuurlijk... Dat wordt veel geroepen bij corporaties en wij bieden nu ook voor de vastgoeddata een complete monitoring op de kwaliteit van die data en daarmee is dat ook een doelgroep van de applicatie.  

Simuleren met het PAM-model

Ja, in het PAM-model waarin we ook veel simuleren en wat ook gecertificeerd is volgens het handboek Marktwaarde - Beleidswaarde heb je veel data nodig. Dat wordt op dit moment gewoon met Excels toegevoegd. Het is heel logisch eigenlijk om de meer robuuste datalaag die we in De VastgoedCloud hebben, ook te gebruiken om je simulaties te voeden en omdat je ook historie opbouwt, ook historische analyses te voeren.

Bijvoorbeeld vragen als:

  • Wat heb ik uitgeven aan onderhoud in een complex versus wat betekent het voor het toekomstige onderhoud in een complex?
  • En wat betekent het voor mijn rendement of mijn kasstromen of dat soort dingen.  

Dus wij zien het als een hele logische stap om het rekenen en simuleren wat in PAM heel ver uitgewerkt is en ook onder certificering is gebracht nu te gaan combineren met de in onze ogen hele mooie solide datasets in De VastgoedCloud. En dan hebben we het beste van twee werelden. 

Portefeuille- of Assetmanagement

Voor corporaties die geen PAM hebben, betekent het dat ze straks modulair vrij makkelijk kunnen opschalen in functionaliteit rondom waarderen, portefeuille- of assetmanagement vraagstukken, investeringsafwegingen. Voor de corporaties die PAM nu hebben, betekent dat ze veel meer gemak krijgen en meer grip krijgen op de datasets die gebruikt worden in de applicatie. 

Vastgoedsturing, vastgoeddata, vastgoedinformatie

Behalve het maken van software applicaties op zich wat al expertise vraagt in ons vakgebied. Wij zijn al heel lang bezig met vraagstukken rondom vastgoedsturing, vastgoeddata, vastgoedinformatie. En in de samenwerking met Fakton en ook door inmiddels jarenlange ervaring, ook het financieel rekenen aan vastgoed volgens het handboek, maar ook met de simulatie van balans en kasstromen en volgens bijvoorbeeld de ratio’s van uitrekenen. Kunnen wij de mix maken tussen aan de ene kant veel kennis van data.

  • Waar haal je data vandaan?
  • Hoe kun je goed grip krijgen op je datakwaliteit ten behoeve van dit proces van vastgoedsturing of vastgoedinformatie.

Gecombineerd met veel kennis over:

  • Hoe lopen die processen bij de corporatie?
  • Hoe doe je dat nou top down, bottom up, strategievorming.
  • Hoe vertaal je je beleid vervolgens in de vorm van beheerplannen naar de operatie.
  • Of hoe maak je de aansluiting van tactisch naar operationeel niveau?  

Dat zijn de thema’s waar we al heel lang mee bezig zijn. Ja, en al die expertise zit in één bedrijf en dat maakt het mogelijk dat we zo een brede toepassing kunnen maken die verder gaat dan alleen simuleren en verder gaat dan alleen dataverwerking. En feitelijk ondersteunen we daarmee de hele achtbaan, zoals die door Rigo ooit bedacht is. Om van strategisch naar tactisch en van tactisch naar operationeel niveau te komen in je sturing.  

Marktleider op het gebied van vastgoedinformatie

Met onze applicaties bedienen wij zo’n 60 woningcorporaties in Nederland en die hebben bij elkaar ongeveer een miljoen woningen in beheer. Daarmee zijn wij in ons gebied op vastgoedinformatie op dit moment marktleider. 

Logo's Website