Portefeuille- en Assetmanagement met PAM

19-10-2021

Algemeen directeur Jeroen van Vliet vertelt in onderstaande video over Portefeuille- en Assetmanagement met PAM. Bekijk de video of lees de transcriptie.  

Doorontwikkeling PAM

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het steeds verder uitbreiden van functionaliteit in ons model voor portefeuille- en assetmanagement, het zogenaamde PAM-model. In dat model ondersteunen we zowel het portefeuillemanagement op het niveau van het totaal van de portefeuille of deelstukken daarvan. Of het Assetmanagement om clusters woningen, complexen en dergelijke met elkaar te vergelijken.

Dat is nu zo compleet dat we daarin ook het hele Handboek hebben opgenomen, maar ook de hele prognosekant, inclusief de ratio's berekening met consolidatie DAEB en niet-DAEB. Er is dus veel gebouwd aan het product en eigenlijk staan we op het punt om al die functionaliteiten die gebouwd en bedacht zijn en door corporaties gebruikt worden op te gaan nemen in ons nieuwe product, het nieuwe platform De VastgoedCloud.

PAM en De VastgoedCloud

De VastgoedCloud is het nieuwe platform voor data. Dit model maakt inzichtelijk hoe allerlei data van woningbezit, niet-woningen, van eenheden tot en met complete portefeuilles is. En dat is een heel mooie basis die we ook kunnen gebruiken voor de simulaties die we voor portefeuille- en assetmanagement maken.

Nu is PAM een apart product met een eigen data-omgeving, met eigen tabellen die gevoed worden los van andere systemen. En het is eigenlijk heel logisch om dat te integreren in een model wat al die data ook bevat. En waardoor je als gebruiker eigenlijk maar één data-omgeving hebt, waarmee je zowel kunt analyseren, data kunt presenteren, maar ook kunt simuleren. En dat is eigenlijk de stap die we gaan maken met het onderbrengen van de functionaliteit van PAM in onze VastgoedCloud.  

Portefeuille En Assetmanagement Met PAM

Strategievorming met PAM

Wat we gemerkt hebben is dat ons model van portefeuille- en assetmanagement als sterk punt heeft dat het een hele integrale benadering is. Of je nu bottom-up of top-down strategievorming doet. Bij beleidsvorming wil je eigenlijk altijd, op elk moment effect kunnen zien op zowel je wensportefeuille, als je kasstromen, als op je waardes, je waarderingen. Wat we wel merken is dat daarmee het model wat lastiger te gebruiken is in deelstukken.

PAM schaalbaar maken

Wat we eigenlijk willen doen is bij het opnemen in De VastgoedCloud, waarbij er een groot datavoordeel ontstaat, we het model meer schaalbaar willen maken. Waardoor je in modules kunt gaan werken en kunt zeggen: voor mijn investeringsafweging heb ik eigenlijk vooral een IRR-berekening of een kasstroomoverzicht per cluster nodig en het effect op waarde. Terwijl in portefeuillestrategie wil je misschien wat meer 'hoog over' werken en ligt het accent op andere invalshoeken. Nu zit het allemaal in PAM en is het allemaal integraal met elkaar verbonden, wat heel krachtig is.

In de doorontwikkeling zullen we dat overeind houden en zullen we dat zeker vasthouden, maar maken we het ook mogelijk om met deelstukken te beginnen. Als corporaties ook op een onderdeel met het model kunnen schakelen, meer modulair, meer schaalbaar binnen een nog meer gestructureerde data-omgeving. Dat is eigenlijk de grote stap die we willen maken met de doorontwikkeling van PAM in De VastgoedCloud.

De VastgoedCloud voor woningcorporaties

Nieuwe Interface De Vastgoedcloud Voor Woningcorporaties

Nieuwe interface PAM

Daarnaast werken we in De VastgoedCloud met een nieuwe interface. Die biedt ook weer een aantal voordelen. Ook technisch:

  • Hoe maken we de interface?
  • Met wat voor kaartmateriaal werken we? 

Zo kunnen we ook weer een aantal verbeteringen die we eigenlijk al in De VastgoedCloud hebben, ook gebruiken om bijvoorbeeld analyses in PAM te doen. 

PAM is een applicatie die inmiddels ook al 5 jaar oud is en goed functioneert, maar we merken dat we het nog weer naar de allernieuwste techniek willen halen. Dus ook dat is onderdeel van de stap om PAM onderdeel van De VastgoedCloud te maken en op de nieuwste techniek te laten draaien, met alle mogelijkheden die dat biedt.

Reacties van portefeuillemanager en assetmanager op PAM

De reacties van PAM-klanten zijn positief, wel complex. De materie is ook complex die achter PAM zit, portefeuille- en assetmanagement. De regelgeving rondom het waarderen is heel dwingend en kent ook denk ik wat tegenstrijdigheden in zichzelf, maar dat is nu eenmaal de regelgeving.

Daarnaast, het beleid simuleren met wensportefeuilles waarmee je bijvoorbeeld voor prestatieafspraken met gemeenten wil samenwerken, vraagt weer een andere invalshoek. En we merken dat de complexiteit van al die verschillende vormen van regelgeving bij elkaar, de materie ingewikkeld maakt. En die complexiteit hebben we opgelost in de software.

Onze grote uitdaging is het nog gebruiksvriendelijker maken, het nog eenvoudiger maken van dit soort tooling in een op zichzelf heel complex speelveld.

Portefeuille En Assetmanagement Met PAM 1

Waarderen, assetmanagement en portefeuillemanagement

Wat we zien, is dat voor corporaties het werken met een model wat zowel de waarderingskant in zich heeft, als het assetmanagement waarbij eigenlijk het afwegen van clusters, complexen en bijvoorbeeld investeringsafwegingen centraal staat en het onderling vergelijken van clusters en complexen. En de portefeuillekant waarbij de hoofdstrategie en het presteren op je maatschappelijke prestaties, versus je financiële prestaties in de vorm van je ratio's, dat al die functionaliteit tegelijk niet door alle corporaties gebruikt wordt. En dat corporaties soms op zoek zijn naar een onderdeel en daar is PAM nu niet schaalbaar in.

Dus je moet eigenlijk ‘all the way’ gaan in het model om ook deelstukken functionaliteit te kunnen gebruiken. Dat is precies eigenlijk de stap die we willen maken, dat het ook mogelijk moet zijn om te beginnen met een deelstukje, maar waarbij altijd de optie is, altijd de mogelijkheid bestaat om natuurlijk wel uiteindelijk door te groeien naar die complete functionaliteit. Dus ik denk dat PAM qua filosofie en gedachte een heel krachtige oplossing is. En dat het mooier is om dat nog schaalbaarder te hebben, omdat niet alle corporaties op dit moment toe zijn of behoefte hebben aan zo’n integrale oplossing.