Oost West Wonen VIP en PAM

Oost West Wonen Header

Oost West Wonen zet vol in op vastgoedsturing en kiest voor VIP en PAM

04-05-2021

Oost West Wonen heeft gekozen voor het Vastgoed Informatie Portaal (VIP) en het Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM) van Batavia Groep. Oost West Wonen beschikt over 6.500 verhuureenheden in de gemeente Goeree-Overflakkee. De corporatie was op zoek naar een goede tool ter ondersteuning van het Assetmanagement. Ze zochten een portaal waarin je gemakkelijk vastgoeddata kunt ontsluiten en die breed in de organisatie gebruikt kan worden. Het kunnen verbinden van het strategische, tactische en operationele niveau was daarnaast een grote wens.

Na een uitgebreid selectietraject kwam Oost West Wonen tot de keuze voor VIP en PAM. Een keuze die breed in de organisatie gedragen wordt. Een belangrijke reden om voor Batavia Groep te kiezen, is onze brede focus op vastgoedsturing. Daarbij vindt Oost West Wonen de operationele laag in VIP, in het bijzonder de beheerplannen, een zeer waardevolle toevoeging.

Oost West Wonen verwacht met behulp van PAM en VIP op een gestructureerde wijze onderbouwde beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot het vastgoed. Met behulp van de nieuwe tooling kan Oost West Wonen goede scenario analyses maken, waarmee de corporatie zo optimaal mogelijk stuurt op de doelen uit de portefeuillestrategie. En door verschillende scenario’s snel te kunnen doorrekenen, kan de corporatie goed inzicht krijgen in de mogelijkheden die zij hebben als corporatie.