VIP is een feit!

05-11-2018

VIP is een feit!
Tijdens een levendige sessie in De Blikopener in Utrecht op 9 oktober hebben onze klanten kennis kunnen maken met ons nieuwe Vastgoed Informatie Portaal: VIP. De tekentafel en Powerpoint ontstegen, ‘live’ aan de knoppen, konden corporatiemedewerkers zelf ervaren hoe vastgoeddata tot leven komen, op een voor hun eigen werk prettige manier. Uniek aan VIP is namelijk dat niet alleen de inhoud, maar de hele gebruikservaring, volledig aangepast kan worden aan de rol of functie die iemand heeft, of het bedrijfsproces waarbinnen vastgoeddata nodig is. Ook als zo’n rol wordt vervuld door iemand van buiten de eigen organisatie.

Voor een portefeuille- of assetmanager zal VIP er uit zien als een analysetool met veel grafieken en kaartmateriaal op wijk-, buurt- of complexniveau, en met een mix van vastgoedkenmerken, verhuurbaarheidscijfers en financiële kengetallen. Dezelfde VIP zal er voor een verhuurmedewerker of KCC’er heel anders uitzien: meer informatie op adresniveau, meer foto’s en documenten in plaats van grafieken, en vaak een complexbeheerplan als startpunt. Een technisch beheerder zal in ‘zijn’ of ‘haar’ VIP informatie zien over projecten, installaties of bouwkundige elementen, die voor anderen mogelijk te gedetailleerd is. Een externe aannemer, gebouwbeheerder of buurtcoach gebruikt een beperkte VIP eventueel met data alleen voor het eigen werkgebied. Omdat VIP een cloud-oplossing is, met een voor mobiele toepassingen geschikt design, is dit laatste makkelijk te realiseren.

Desgewenst kan ook een volledig gepersonaliseerde indeling worden gemaakt, samengesteld uit alle beschikbare data, documenten en indelingen, in de gewenste presentatievorm.

Verschillende indelingen per rol of functie
Zo heeft iedere rol of functie een eigen indeling. Desgewenst kan ook een volledig gepersonaliseerde indeling worden gemaakt, samengesteld uit alle beschikbare data, documenten en indelingen, in de gewenste presentatievorm. Presentatievormen zijn bijvoorbeeld schermen met informatievelden, lijsten, kaarten, grafieken, tabellen, beheerplannen of documenten. Ook het kunnen opslaan van persoonlijke favorieten, bijvoorbeeld een complex, wijk of buurt waar een medewerker (tijdelijk) veel tijd aan besteedt, draagt bij aan doelgericht gebruik van vastgoeddata. Een ander kenmerk van VIP is de intuïtieve manier van zoeken, zodat je vindt wat je zoekt, ook zonder voorkennis van het woningbezit of het werkgebied van de corporatie.

VIP maakt samenhangend geheel van vastgoeddata
De beschikbare data komt uit verschillende bronnen: het primaire bedrijfsinformatiesysteem (ERP) en verschillende expertsystemen voor gegevens die in die systemen worden beheerd. Hieraan gekoppeld vastgoeddata uit andere interne en externe bronnen, en wel op het schaalniveau dat voor vastgoedsturing relevant is. We verbinden de wereld van fysieke vastgoedobjecten met hun (bouw-) technische kenmerken met de administratieve wereld van contracten, waarderingen en financiële prognoses. VIP is één van de vensters op die vastgoeddata, en maakt deze tot een samenhangend geheel voor presentatie, analyse en uitwisseling.

VIP is de eerste stap
VIP is vanaf begin 2019 beschikbaar, als nieuwe interface op ons Vastgoed Informatie Model (VIM). Het maken van een duidelijk onderscheid tussen presentatie van data in VIP en databeheer (in VIM) is de eerste stap naar de introductie van onze nieuwe VastgoedCloud. De VastgoedCloud zal de centrale databron voor vastgoedsturing worden, niet alleen voor VIP, maar ook voor ons Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM) en andere toepassingen waarbij vastgoeddata nodig zijn.