Inzicht in vastgoeddata

12-10-2021

Adviseur Carola van Endt vertelt in onderstaande video over hoe woningcorporaties inzicht krijgen in vastgoeddata met De VastgoedCloud. Bekijk de video of lees de transcriptie. 

Zien wanneer iets gewijzigd is

Wat we vooral zien is dat veel klanten vragen hebben waarvan we zeggen: “Ja, goed idee, het kan nu niet in VIM, maar in De VastgoedCloud kan het wel.” We merken dat de opzet van het hele datamodel iets is waar de klanten naar vragen. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik zien wie iets gewijzigd heeft en wanneer? Dat wordt allemaal inzichtelijk in De VastgoedCloud. Dat is voor de klant natuurlijk heel fijn, dat je weet van:

  • Ok vanaf wanneer geldt die data nu?
  • En: wie heeft die data erin gezet?
  • En: wat is de bron of komt het uit een andere applicatie?
  • Of is De VastgoedCloud zelf de bron? Dat kan ook.

Dat is waar de klanten erg mee geholpen zijn.

Inzicht in data van je vastgoed

Ik denk dat een heel belangrijk aspect is dat je een datamodel hebt waarvan je veel meer inzicht hebt in je data. Datakwaliteit is vaak een belangrijk thema voor een corporatie, want ook al zie je in een model bijvoorbeeld een type van een woning staan. Hoe weet je nu of dat type wel of niet klopt? Doordat je in dat datamodel veel meer inzicht hebt in je data en ook echt weet wat de bron is en wanneer data is gewijzigd, heb je veel meer inzicht in de kwaliteit en of data klopt. Ook omdat je gegevens met elkaar kan vergelijken.

Datakwaliteit corporaties

Je hebt data uit een ERP-systeem, maar je hebt data ook bijvoorbeeld uit een financieel pakket. Zo kun je data onderling vergelijken. Of een handboektype bijvoorbeeld wel overeenkomt met het type wat in je ERP-systeem staat. Als dat een vreemde waarde oplevert, dan kun je jezelf afvragen van: Hé wat klopt daarvan? Dus je kunt De VastgoedCloud ook heel goed gebruiken bij het opschonen van data en data op orde maken. Gewoon door het extra inzicht wat het model biedt.

Databeheer op verschillende niveaus

Ja, de beheerplannen zijn inderdaad een belangrijk thema van De VastgoedCloud. De oorsprong van het vastgoedinformatiemodel (VIM) zijn echt wel de beheerplannen die gedigitaliseerd werden. Huidige gebruikers van de applicatie VIM komen met wensen van: Eigenlijk zouden we dat anders willen. En die wensen hebben we allemaal mooi meegenomen in De VastgoedCloud.

Wat een heel belangrijk verschil is, is dat we data in De vastgoedCloud kunnen gaan beheren op verschillende niveaus. Dus je kunt data op woningniveau of op wijkniveau of op complexniveau gaan beheren en dat gezamenlijk presenteren in je eind beheerplan op een complex of op een eenheidsniveau. Dus dat is heel fijn voor de klant.

Complexbeheerplannen

Wat verder in de beheerplannen ook wel belangrijk is, is dat je ook weer heel goed kunt zien wie iets heeft gewijzigd en vanaf wanneer die bepaalde strategie ook geldig is, dus vanaf wanneer gaat de strategie nu in? Dat kun je van tevoren ook allemaal al inrichten, dus dat is ook wel iets waar de klant mee geholpen is.

Ook nog een belangrijk aspect is: in De VastgoedCloud kun je ook de data in een beheerplan combineren vanuit verschillende bronnen. Dus in VIM was het echt zo van: de bron is altijd VIM voor je beheerplannen. En nu kun je bijvoorbeeld zeggen: De bestemming vanuit mijn ERP wil ik ook presenteren in mijn beheerplan en dat is dan gecombineerd met data waarvan De VastgoedCloud de bron is. Dat is ook mogelijk. Dus dat is ook wel iets waar klanten gewoon vaak om vragen.