Wonen Limburg VIP

Referentie Wonenlimburg Def

Batavia Groep is makkelijk benaderbaar bij vragen en blijft doorontwikkelen en aansluiting zoeken bij de vraag.

Lianne van Stratum Beleidsadviseur

Wonen Limburg

Wonen Limburg had geen primair systeem om met name de complex beheerplannen en strategieën op te nemen. Wonen Limburg zag daarnaast meerwaarde in de analysemodule om ook meer te kunnen sturen op het vastgoed en inzichten te krijgen op meerdere gebieden, ook middels kaartmateriaal. De uitdaging was het actueel houden van data die niet in het primair systeem is ondergebracht, met name de zachte data. Ook het draaiende houden naast het primaire systeem, waardoor het lastig is voor medewerkers om de functionaliteiten te kennen of te onthouden, was een uitdaging. 

Het resultaat? Een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke tool die inzicht geeft in de vastgoedportefeuille, maar ook mooie combinaties kan leggen met overige data! Het brengt Wonen Limburg met name ondersteuning bij de complexensessies en het nemen van investeringsbesluiten. Ook het gebruik van kaartmateriaal en analyses die snel uit te voeren zijn op veel onderwerpen en alle schaalniveaus.

Wat zegt Wonen Limburg over ons?

Met de opgave van gemengde wijken en buurten en de vragen en inzichten die hiervoor nodig zijn om deze opgave te vervullen, is VIM een onmisbaar product geweest de afgelopen jaren.

Lianne van Stratum Beleidsadviseur
Wonen Limburg Vierkant 2

Geïnteresseerd geraakt?

Wilt u meer informatie over VIP? Neem contact op!