Mooiland VIP

Referentie Mooiland (1)

Het verzamelen en op een gestructureerde wijze ontsluiten, is waar de kracht van VIM in zit.

Danny van Irsel Adviseur Informatisering

Mooiland

Wat is de beste manier om foto’s en plattegronden van het woningbezit op structurele wijze te ontsluiten? En hoe kunnen we ook onze digitale klantcommunicatie verbeteren met VIM? Dat waren de vragen van Mooiland aan de start van onze samenwerking. Wij hebben bij Mooiland een breed bezit - verdeeld over 127 gemeenten - wat bij een nieuw vastgoedportaal voor problemen kan zorgen. Maar in de praktijk was dit echter geen probleem. Informatie wordt geordend beschikbaar gemaakt voor huurders, leveranciers, stakeholders en voor de medewerker, waardoor wij door middel van documentdeling een efficiencyslag kunnen maken. VIM stelt ons in staat ons te richten op efficiënter klantcontact en om een deel van de informatie vast te leggen die niet in ons primaire systeem wordt opgeslagen. Wanneer je werkt met een website of klantportaal wil je ook informatie aan je huurder kunnen tonen, en met VIM voorkom je bijvoorbeeld dat je dit dubbel in moet voeren. Maar het allermooist van het portaal is de kracht van de presentatielaag. Voor ons wordt op een gemakkelijke manier data en documenten gepresenteerd en gekoppeld aan verschillende bronnen. Er zijn maar een paar applicaties die dat zo gebruiksvriendelijk kunnen en VIM is daarin nog een stapje verder. 

Alles is uitgevoerd volgens het vastgestelde schema, planning en budget. Batavia Groep kwam daarbij erg betrokken en gespecialiseerd over in hetgeen wat ze doen. Medewerkers kunnen snel met deze applicatie aan de slag zonder een uitgebreide training te volgen.

Danny van Irsel Adviseur Informatisering
Mooiland Vierkant